Afbeelding
Foto: archiefbeeld

Ida Gerhardt in Kampen, 1939-1951

Algemeen

KAMPEN - In 1939 werd Ida Gerhardt aangesteld als docent klassieke talen aan het Stedelijk Lyceum in Kampen. Het werden ongemakkelijke jaren voor haar. Zij voelde zich niet erg thuis in Kampen, maar vatte een grote liefde op voor het toen nog prachtige IJssellandschap. Dit landschap komt terug in enkele van haar gedichten. Minder bekend is dat zij toen al streed tegen de door geldlust gedreven aantasting van het rivierlandschap rond Kampen. 

CultuurZIEN houdt zaterdag 24 juni een wandeling rond dit thema. Start om 14:00 uur in het Hof van Breda aan de Marktsteeg. Deelname kost € 10. Aanmelden via kunst@cultuurzien.nl of (038) 331 10 24. Als de temperatuur tropisch wordt, wordt de wandeling ‘s avonds om 20:00 uur gehouden.