Tractoren rijden nu over de parallelbaan van de Molenbrug
Tractoren rijden nu over de parallelbaan van de Molenbrug (foto: Maarten van Gemert)

De raad spreekt zich uit over de IJsselkogge en de Molenbrug

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Huib Strengers)  
KAMPEN - De ochtend na de raadsvergadering zat wethouder Wonink met, zoals hij het uitdrukte, ”alle Koggewerfgebruikers om de tafel”. In de raadsvergadering van donderdagavond 1 juni was maar krap een motie aangenomen, met 16 stemmen voor en 14 tegen, om de IJsselkogge een plek in de gemeente Kampen te geven,

Daarbij sloot zich ook Henk Voorneveld aan die het gerestaureerde ’Koggewrak’ op een coaster wil plaatsen. De uitkomst van het brede overleg is ongewis. Aanvankelijk was er geen meerderheid voor een motie van D66, CDA, VVD, GBK en KS. Daarin werd uitgesproken de IJsselkogge een onderkomen te willen geven op de Koggewerf. Het college werd gevraagd kosten en exploitatie van zowel een onderkomen op de werf als van een drijvende variant uit te werken.
„Misschien een nachtmerrie voor de SGP maar de motie is richtinggevend. Het college moet een keuze maken”, aldus fractievoorzitter Wijnja van D66. Een schorsing bracht uiteindelijk ruimte voor de motie doordat de locatie ”op de Koggewerf”’ werd vervangen door een plek in de gemeente Kampen of op de coaster. Daarmee haalden de partijen hun gewijzigde motie binnen.

Veiliger Molenbrug
Groot landbouwverkeer en fietsers die samen gebruik maken van de parallelweg op de Molenbrug, dragen niet de goedkeuring van de fracties van VVD, GBK, PvdA, CU, GL en HvK bleek tijdens de raadsvergadering: de rijbaan op de Molenbrug is niet geschikt voor landbouwverkeer en de Stadsbrug met de route over de IJsselkade en de De La Sablonièrekade wordt nog steeds door landbouwverkeer gebruikt. De fracties pleitten voor ”afwaardering” van de N764 vanaf de N50 tot de Molenbrug.
Dat betekent dat het landbouwverkeer niet langer op de parallelweg rijdt maar met het autoverkeer op de hoofdrijbaan. De afwaardering houdt in dat de snelheid wordt aangepast. Het college moet met de provincie om tafel en aandringen de N764-Molenbrug met prioriteit te onderzoeken.

Dubbel gevoel
CDA-raadslid Niek Teune kreeg een ”dubbel gevoel” bij de inhoud van de motie met als doel de Molenbrug af te waarderen: „Het is zeer waarschijnlijk niet het juiste middel om de brug veiliger te maken.” Volgens Teune kreeg hij op technische vragen, die hij aan verkeerskundigen stelde, als antwoord dat vanuit capaciteit- en veiligheidsoogpunt het niet wenselijk is een gedeelte van de hoofdrijbaan af te waarderen. „Als deze motie wordt aangenomen, sturen wij u - het college - dan niet met een kansloze missie naar de provincie?” was de vraag van Teune.
Ondanks zijn ”dubbele gevoel” nam de voltallige Kamper gemeenteraad de motie voor afwaardering van het desbetreffende traject aan en gaat met de provincie gesproken worden. In het derde kwartaal van dit jaar, dat is uiterlijk september, wil de raad een terugkoppeling.

....