Afbeelding
Foto: foto Fred Sollie

College legt concept Begroting 2024 voor aan gemeenteraad

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - De versnelling van de woningbouw, de gebiedsontwikkeling van Reevedelta, de energietransitie, het versnellen van de verduurzaming, het versterken van de lokale economie en het kansrijk en veilig laten opgroeien van onze kinderen. Een greep uit de enorme opgaven waar we de komende jaren met elkaar voor staan. In de Begroting leggen we vast wat we hier het komend jaar voor gaan doen en wat dat gaat kosten. Deze week heeft het college de concept Begroting voor 2024 vastgesteld en legt het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

De Begroting kijkt ook verder vooruit omdat de opgaven niet alleen nu, maar ook in de toekomst om grote investeringen vragen. Wethouder Bernard van den Belt van Financiën: “Deze Begroting is een antwoord op de grote opgaven waar we met elkaar voor staan. Hierbij zoeken we steeds balans tussen het doen van grote, noodzakelijke investeringen enerzijds en een gezond huishoudboekje anderzijds. Moeilijke en belangrijke afwegingen, waarbij we steeds opnieuw zorgvuldig keuzes moeten maken. Ik ben blij en trots dat we voor komend jaar een mooie sluitende Begroting hebben kunnen maken, met een minimale lastenverhoging voor onze inwoners”. 

Kampen strijd tegen voorgenomen korting van het Rijk
Voor de komende jaren wordt het maken van een sluitende Begroting echter steeds lastiger. Vanaf 2026 moeten gemeenten namelijk structureel heel veel geld inleveren. Dat is het voorstel dat de minister naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Wethouder Van den Belt: “Als deze korting doorgaat zijn wij (en heel veel gemeenten met ons) niet in staat om de belangrijke opgaven waar we met elkaar voor staan uit te kunnen voeren! Gaat de korting door dan leidt dat komende jaren ofwel tot enorme financiële tekorten ofwel tot het niet uitvoeren van noodzakelijke opgaven. Wij doen dan ook met klem een beroep op het Rijk om deze korting niet door te laten gaan”. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 november neemt de raad een besluit over de Begroting en wordt het definitief.

Speerpunten 2024 en verder 
Onderstaand een aantal belangrijke speerpunten die college en raad voor de komende jaren met elkaar hebben vastgesteld.

Startklaar voor versnelling woningbouw

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag op de woningmarkt, is het nodig om aan de slag te gaan met een andere werkwijze. De plannen liggen er, de organisatie is opgetuigd en het geld is gereserveerd. Gemeente Kampen zegt startklaar te zijn om ervoor te zorgen dat er tot 2032 minstens 4.000 woningen bij komen.

Kansrijk opgroeien voor iedereen

Gewenst is dat alle kinderen de gemeente Kampen de kans krijgen om gelukkig, gezond en veilig op te groeien. Nauwe samenwerking met het onderwijs en jeugdhulp is hierbij erg belangrijk. Daarom investeren Kampen in wat goed gaat en werkt zij samen om te voorkomen dat problemen voor – met name kwetsbare kinderen – groter worden.

Circulaire economie heeft de toekomst

Circulaire economie heeft de toekomst. Als aanjager stimuleert de gemeente bedrijven om zuinig om te gaan met onze grondstoffen en helpt zij hen bij de omslag naar een circulaire economie. Zij brengt partijen samen, creëert kansen en neemt belemmeringen weg. “Samen op weg naar een circulaire samenleving waarin producten en grondstoffen hun waarde behouden”, laat de gemeente weten.

Iedereen moet mee kunnen doen

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente. Daarom wil zij mensen actief benaderen en helpen als zij met schulden te maken krijgen. Ook biedt zij de helpende hand aan inwoners met geldzorgen en vragen over hun financiële situatie.

Hulp bij verduurzamen woningen

In 2024 komt geld vrij uit het Nationaal Isolatieprogramma. Met dit geld kunnen inwoners daadwerkelijk worden geholpen om huizen te isoleren. “Een mooie stap op weg naar het verduurzamen van nog meer woningen om zo de energielasten voor inwoners structureel te verlagen”, aldus de gemeente Kampen.

Veel aandacht voor veiligheid

De gemeente vertelt: “Onveiligheid en ondermijning veroorzaken veel leed en schade in de samenleving. Terwijl veiligheid juist bijdraagt aan geluk, welvaart en leefbaarheid. Alle redenen dus om veiligheid serieus te nemen. Onze aanpak richt zich op zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, digitale veiligheid en ondermijning. Maar ook fysieke veiligheid en de veiligheid in onze wijken houden onze aandacht.”

Afbeelding
herdenkingsconcert 4 mei in Grote of Andreaskerk Hattem Cultuur Ingezonden 16 uur geleden
Afbeelding
Opening 'De Laatste Dag van Jo Leo Snoep' in het Stedelijk Museum Kampen (3 foto's) 3 foto's instagram 19 apr, 20:58
Afbeelding
Isala doet onderzoek naar Porfyrie: 'Soms lopen mensen jarenlang rond met ernstige klachten' Partnerbijdrages 19 apr, 20:44