wethouder Albert Holtland
wethouder Albert Holtland Marjan van Houwelingen. Gemeente Kampen.

College legt omgevingsvisie voor aan gemeenteraad

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Een van de instrumenten die de gemeente in het kader van die wet heeft, is de omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Het college legt de omgevingsvisie nu aan de raad voor. De raad neemt hier in februari 2022 een besluit over.

De omgevingsvisie geeft richtlijnen voor de ruimtelijke, fysieke en economische inrichting van gemeente Kampen. Het doel van de omgevingsvisie van gemeente Kampen is om een leefomgeving te hebben en te houden waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. De omgevingsvisie is integraal. Dat betekent dat de visie gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving: van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en gezonde leefomgeving tot klimaat, mobiliteit en economie. Dit noemt de gemeente in de omgevingsvisie bouwstenen. Voor het opstellen van de omgevingsvisie is de gemeente niet helemaal vanaf nul begonnen: de omgevingsvisie is een samenvoeging van bestaand beleid met her en der een kleine aanvulling of aanscherping. Dat was de opdracht die de gemeenteraad het college gaf toen duidelijk werd dat deze nieuwe wet eraan kwam.

Complexe opgaven

Wethouder Albert Holtland: “Ik ben trots op de Kamper omgevingsvisie zoals die er nu ligt. Kampen staat voor een groot aantal complexe opgaven vanuit de energietransitie, klimaatverandering, wonen en economie. Om daar grote stappen in te maken, zijn soms ongebruikelijke en vernieuwende oplossingen nodig. In de samenleving en bij Kamper ondernemers is veel betrokkenheid en creativiteit aanwezig. Hiervoor biedt onze omgevingsvisie in de toekomst ruimte. De expertise, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers groeit. Dit maakt dat de gemeente als overheid opschuift van gebiedend, bepalend en initiërend naar responsief, samenwerkend en faciliterend. Dit heeft gevolgen voor de samenwerking tussen inwoners en overheid. En is bepalend geweest voor de opzet en inhoud van onze omgevingsvisie.” 

Dynamisch document

De visie is niet alleen de leidraad bij afwegingen in het college en de gemeenteraad, maar helpt inwoners en ondernemers ook bij het ontwikkelen van een initiatief. Als blijkt dat er toekomstige wensen en ontwikkelingen zijn waar de omgevingsvisie nog niets of te weinig over zegt om richting te geven, wordt via een participatietraject met inbreng van inwoners en ondernemers een nieuwe bouwsteen aan de omgevingsvisie toegevoegd. Holtland: “De omgevingsvisie wordt weliswaar vastgesteld door de raad, maar is in die zin dus wel een dynamisch document. Uiteindelijk bepalen inwoners en ondernemers – binnen deze kaders – waar het heen gaat met Kampen.”