Afbeelding
ter illustratie

Kampen achteraan in de rij met uitbetaling resterende energietoeslag

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)    
KAMPEN – Het resterende deel van de energietoeslag, voor huishoudens met een laag inkomen, keert gemeente Kampen uiterlijk in januari uit. Hiermee sluit ze achterin de rij aan want sommige gemeenten doen dat dit jaar nog of hebben zelfs al uitbetaald. Voor volgend jaar heeft de regering aangekondigd geen energietoeslag meer in te stellen.

Vanaf 7 oktober konden gemeenten starten met de uitvoering, nadat de Eerste Kamer op 3 oktober akkoord was met het wetsvoorstel voor een eenmalige energietoeslag 2023 ter hoogte van €1300. In december had de gemeente Kampen van dat bedrag €500 uitbetaald aan bijstandsgerechtigden en ontvangers van een minimaregeling. Op het restant moeten zij een jaar of langer wachten.

Tegemoetkoming
Begin december 2021 maakte de regering bekend huishoudens met lagere inkomens extra te willen ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. In dat kader is vorig jaar een bedrag van €800 als eenmalige tegemoetkoming uitgekeerd. Voor dit jaar werd besloten om een eenmalige bedrag van €1300 toe te kennen. De Tweede Kamer ging in september akkoord met het voorstel dat om een wijziging in de Participatiewet vroeg. Dankzij het feit dat de Eerste Kamer het als een hamerstuk afwikkelde, passeerde het snel dat deel van de Staten-Generaal, maar de vertraging was al eerder opgetreden.
Destijds werd, na het nodige gesteggel hierover tussen kabinet en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de uitbetaling gedelegeerd aan gemeenten. Vervolgens bleken gemeenten in Nederland verschillend om te gaan met de uitvoering. Dit is nu wederom het geval, waarbij Kampen in de achterhoede van uitbetaling zit.

Uitbetaling
Gemeente.nu geeft voorbeelden van gemeenten die er wel snel bij zijn. In gemeente Krimpenerwaard bijvoorbeeld kregen de eerste huishoudens vanaf 12 oktober de energietoeslag 2023 op hun rekening. Een paar dagen later kon de toeslag ook via de website worden aangevraagd voor inwoners die de toeslag niet automatisch ontvangen maar wel aan de voorwaarden voldoen.
Rotterdam startte half oktober met automatisch uitbetalen en daar kunnen inwoners vanaf 1 november eventueel nog een aanvraag indienen. Net als in Amsterdam, waar de toeslag ook al is overgemaakt. Rondom Rotterdam betalen de gemeenten in de Waterwegregio de toeslag uit op 30 oktober. Gemeente Goeree-Overflakkee treft voorbereidingen en stort het geld voor 1 december. In Eindhoven moest het college van B&W nog een besluit nemen over de toeslag en dat is vorige week vrijdag geëffectueerd.
De VNG heeft geen totaaloverzicht voor Nederland. Wel heeft energievergelijker Koen Kuijper uitgezocht dat de twintig grootste gemeenten alle dit jaar uitbetalen. Gemeente Nijmegen besloot tot een nieuwe aanpak waarover haar gemeenteraad eind november beslist. Bij een akkoord ontvangen ook daar de rechthebbenden  nog dit kalenderjaar de energietoeslag. Overigens koos Nijmegen voor een tegemoetkoming aan haar inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum waar het Rijk slechts gaat tot 120%. Het tekort legt Nijmegen zelf bij uit het programma Werk en Inkomen.Complex
Diverse gemeenten stonden al in de startblokken toen de Tweede Kamer akkoord ging en in grote lijnen duidelijk werd wanneer de wet in zou gaan en wat de voorwaarden waren. Navraag op het stadhuis of dat ook voor Kampen gold, geeft enkel het antwoord dat Kampen ”het zo snel mogelijk probeert te doen”. Interim communicatieadviseur Miranda Bethlehem geeft geen verklaring voor de late uitbetaling behalve dat er ”achter de schermen veel werk mee gemoeid gaat en het iets complexer ligt dan uitbetalen met één druk op de knop.” „De aanvragen behandelen,” vult ze aan, „vraagt om een zorgvuldige afwegingen en dat kost tijd.”
Uiterlijk in januari zouden de rechthebbenden, die bekend zijn doordat ze al een deel van de toelage hebben gehad, de nabetaling automatisch gestort moeten krijgen. Vanaf dat moment kunnen inwoners, die vorig jaar geen recht hadden maar nu wel, een aanvraag indienen via de gemeentelijke website of bij de balie ’Zorg en Inkomen’ op het stadhuis. Verwijzend naar de voorbije Klimaatweek rijst de vraag of dit wellicht de Kamper invulling is van klimaatadaptatie. De seizoenen schuiven op en daarmee de energiecompensatie ook. Maar hij komt.

..

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29