Marijke van Raalte en Joke Luiten lezen een artikel over het fonds in het kerkblad Mozaïek
Marijke van Raalte en Joke Luiten lezen een artikel over het fonds in het kerkblad Mozaïek (foto: Maarten van Gemert)

Energiesolidariteitsfonds biedt hulp bij onbetaalbare energierekeningen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – Vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Kampen (PGK) is eind vorig jaar het Energiesolidariteitsfonds opgericht. In samenwerking met de burgerlijke gemeente Kampen is er een oplossing bedacht voor inwoners die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het idee is overgewaaid uit Ommen waar ds. Kest Jelsma zich stoorde aan het feit dat iedereen de (toen eerste) energietoeslag van €380 kreeg, ongeacht behoefte en nood.

Ondanks tips van de Energiebank, bezuinigingen op de uitgaven en toeslagen van de overheid lukt het misschien toch niet om de energierekening te betalen. Het Energiesolidariteitsfonds kan dan mogelijk een uitweg bieden. Vanuit de kerk opgezet, samen met de gemeente, is dit initiatief bedoeld voor alle inwoners van Kampen. Onder het motto ’Kampen geeft warmte’.

Solidariteit
Na zijn oproep in oktober 2021 om de energiecompensatie ”eerlijk te verdelen onder de armen” sprak ds. Kest Jelsma, predikant te Ommen, met ds. Klaas van der Kamp, classispredikant van Overijssel en Flevoland. Het idee ging als een lopend vuurtje rond. Van der Kamp organiseerde twee maanden later een webinar over armoede in Nederland en solidariteit bij prijsstijgingen. Daarvoor schreef hij deze inleiding over armoede in Nederland.
Joke Luiten, diaken bij de Open Hof, pakte het idee op. Samen met medediaken Marijke van Raalte ging ze ermee aan de slag voor de PGK. Ds. Wilbert Dekker van de Westerkerk sloot zich erbij aan. Samen met de Broederkerk vormen deze kerken de Protestantse Gemeente Kampen. De Baptistengemeente en de Dorpskerk in IJsselmuiden doen ook mee met het Energiesolidariteitsfonds dat uiteindelijk ook in Kampen werd opgericht.
Luiten vindt het belangrijk om een ”helper te zijn waar geen helper is”. Zo wordt vaak de taak van de diaconie binnen de protestantse kerken geschetst, een taak die al in de Bijbel wordt genoemd. Delen wat je geschonken is en omzien naar elkaar. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden tegenwoordig veelal door kerkleden opgepakt want daar heeft de diaken een functie gekregen binnen de liturgie.

Financiën op Koers
Het Energiesolidariteitsfonds is opgezet in samenwerking met het Kamper Kracht Fonds en Financiën op Koers. Deze aan de gemeente Kampen gelieerde initiatieven zijn bekend met mensen in (financiële) nood. Door via hen te werken, is anonimiteit voor de hulpvragers gewaarborgd. Als Kamper inwoners in de problemen komen met hun energierekening, kunnen zij zich melden bij de gemeente. Die kan ze doorverwijzen naar Financiën op Koers als ’voordeur’ voor het Energiesolidariteitsfonds. Als de aanvraag wordt ingewilligd, wordt de rekening via het Kamper Kracht Fonds door het Energiesolidariteitsfonds betaald. Financiën op Koers is bekend met de gemeentelijke regelingen en kijkt als ’poortwachter’ eerst of er op ”voorliggende voorzieningen” een beroep gedaan kan worden zoals bijzondere bijstand.
Het Kamper Kracht Fonds heeft zelf onvoldoende budget voor de energienoodaanvragen. „Het Energiesolidariteitsfonds raakt inmiddels goed gevuld,” vertelt Marijke van Raalte, „maar iedereen die een bijdrage kan missen, wordt van harte uitgenodigd dit te doneren aan het fonds via de diaconie van de PGK.” De energiecrisis is nog niet over en inmiddels haalt de overheid en andere partijen indirect het geld terug dat ze eerder rijkelijk uitdeelde.

Energieprijsmaatregelen
Voor energie-intensieve bedrijven is de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) in de maak waar straks met terugwerkende kracht tot 1 november vorig jaar aanspraak op gemaakt kan worden tot 31 december van dit jaar. Twee jaar geleden kwam voor particulieren de eerste energiecompensatie, die al snel zo’n €400 bedroeg. Dat was het begin van een reeks van maatregelen in een streven naar koopkrachtbehoud voor Nederlanders. Na de eerste uitkering aan iedereen met een energiecontract, volgde een compensatie voor lage inkomens van €800 die in juli 2022 op last van de Tweede Kamer werd verhoogd naar €1300 en toen werd aangekondigd als ”eenmalig”. In 2023 blijft deze regeling van kracht en is er daarnaast een prijsplafond ingevoerd. Hierbij hebben kleinverbruikers en mensen met een vast contract geen baat terwijl nu zij door andere maatregelen relatief hard worden getroffen. Naast het verstrekken van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomens, trekt de overheid namelijk kortingsmaatregelen voor iedereen in.
Het vorig jaar naar 9% verlaagde tarief voor BTW op energie is teruggezet naar 21%. De energiebelasting stijgt en de (heffings)korting daarop gaat omlaag. Daarnaast kondigen netbeheerders en energiebedrijven aan dat hun netbeheer- en leveringskosten zullen stijgen. Naast de inflatie en andere crises blijft energie voor het minder welvarende deel van Nederland dus een groot zorgenkindje. Na Ommen en meer plaatsen in Overijssel volgde in november ook Kampen, om enig soelaas te bieden in de energiezorgen, met het Energiesolidariteitsfonds.


Joke Luiten leest de affiches op het prikbord in de hal van de Open Hof (foto: Maarten van Gemert)

..

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29