Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

De school veranderde, maar juf Ida bleef

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Leo Polhuijs)

IJSSELMUIDEN - Natuurlijk zal ze de kinderen missen. Maar meer vrije tijd is ook nooit weg. Op maandag 27 november neemt juf Ida Heerschop afscheid van “haar” basisschool De IJsselster in IJsselmuiden. Ze vertrekt na maar liefst 45 jaar trouwe dienst in dezelfde school. 

De 66-jarige Kampense deed de katholieke kleuterschoolopleiding en vond na het afronden van haar studie al snel werk bij de toenmalige Maria kleuterschool. “Die werd geleid door een non van de Zusters van Liefde. Al na een jaar kon ik hoofdleidster worden. Toen in 1985 de kleuterscholen opgingen in het huidige basisonderwijs, werd ik voor een korte periode adjunct directeur. Daarna ging ik als leerkracht in deeltijd aan de slag en dat doe ik eigenlijk nog steeds. De laatste tijd werkte ik drie dagen in de week.” De naam en locaties van de school zijn door de jaren heen veranderd. Zo was de school ooit gevestigd aan de Slenkstraat en heette zij De Trekschuit. Een verwijzing naar de vele kinderen van de tuinders in de omgeving, die destijds hun producten via de Trekvaart lieten afvoeren. Toen de school enkele jaren geleden naar de Groenendael verhuisde, werd de naam veranderd in de huidige. 

Pastoor

Toen Ida aan het werk ging, was het bestuur nog “echt” rooms–katholiek. De pastoor was één van de bestuursleden. “Dat laatste is al lang niet meer zo. En waar vroeger de school actief betrokken was bij de eerste communie van de kinderen, regelt de kerk dat tegenwoordig. De binding met de kerk is nu een stuk minder, al was het alleen al omdat we tegenwoordig bij de onderwijskoepel Catent zijn aangesloten. Al is een groot deel van de ouders en kinderen niet meer rooms katholiek, de identiteit van onze school komt nog steeds duidelijk tot uiting tijdens bijvoorbeeld Kerst- of Paasvieringen.”

Hart

Ida’s hart heeft altijd bij de kinderen gelegen. “De kinderen zijn tegenwoordig eigenlijk niet eens zo veel anders dan vroeger, toen ik begon. Ook nu willen kinderen graag gezien en gehoord worden. Van nature wil een kind graag groeien en meedoen met de rest. De omstandigheden waarin de kinderen nu leven zijn wel erg veranderd. Zo konden ze vroeger tussen de middag naar huis om te eten maar dat gebeurt nu niet meer. De meeste ouders werken en we hebben een continurooster tot kwart over twee. Nadeel daarvan is dat de kinderen geen onderbreking meer hebben, maar ze zijn wel eerder thuis. Of, in veel gevallen: ze gaan na schooltijd naar de buitenschoolse opvang omdat de ouders nog werken. Een andere grote verandering is dat kinderen vroeger veel meer luisterden omdat er vaak werd voorgelezen. J_e had meer contact en kon meer uitleggen als ze iets niet begrepen. Nu wordt er een verhaal op een scherm geprojecteerd en krijgen de leerlingen informatie vluchtiger binnen. Kinderen kunnen hun creativiteit ook wat minder kwijt nu ze meer digitaal doen. Maar het digitale tijdperk heeft ook voordelen. Zo kun je informatie snel opzoeken.” Een positieve ontwikkeling in de huidige tijd vindt Ida ook dat er intern begeleiders zijn gekomen die de leerkrachten begeleiden. Zij kunnen dan op hun beurt kinderen weer helpen als die met bepaalde moeilijkheden kampen. Zeer positief is de scheidende leerkracht ook over de betrokkenheid van de ouders.

Boot

Ida zal de school en de kinderen zeker missen. “De band is niet helemaal doorgesneden, het kan best zijn dat ik nog eens gevraagd als invaller word gevraagd. Het lerarentekort blijft voorlopig nog wel even bestaan. Voorlopig doe ik even niks. Ik vind het wel fijn dat de druk eraf is en ik geen studiedagen of allerlei andere verplichtingen meer hoef te volgen. Ik hoop er regelmatig met mijn man op uit te trekken met onze historische boot en verder blijf ik betrokken bij de Voorleesexpres in de bibliotheek in Kampen. Dat doe ik al tien jaar met veel plezier.” 

Juf Ida neemt afscheid op maandag 27 november van 15.30 tot 17.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom. Voor de kinderen is er feest en voor de ouders en andere betrokkenen volgt ‘s middags een receptie.