Stratenmakers verwijderen de gedenksteentjes op het Koeplein
Stratenmakers verwijderen de gedenksteentjes op het Koeplein foto: Maarten van Gemert

Gedenksteentjes Koeplein verhuizen naar bestendige plaats in de Hof van Breda

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert) 
KAMPEN – De gedenksteentjes op het Koeplein krijgen een nieuwe bestemming. Die wens van de Kamper Persclub leefde al jaren omdat op het pleintje naast het Oude Raadhuis de steentjes ”vernield en besmeurd” raken. De Kamper Persclub initieerde de steentjes in de vorige eeuw als eerbetoon aan prominente Kampenaren. Niet iedereen is blij met de nieuwe locatie.

De Kamper Persclub bestaat uit Kamper journalisten waarvan de stad er vroeger veel kenden. Zij richtten een stichting op die met gedenksteentjes sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw markante stadgenoten ”met naam en enige spitsvondigheid vlijt” in de bestrating van het Koeplein. De steentjes, momenteel negentien in aantal, worden verplaatst naar het Hof van Breda, de binnen- en luistertuin aan de Marksteeg.

Eerbetoon
Kampen kent illustere (oud-)inwoners zoals schrijver en dichter Willem G. van Maanen, voetballer Jaap Stam, acteur Henk van Ulsen, dichteres Ida Gerhardt en uitvinder dr. Willem Kolff. De ”gevlijden van het Koeplein vormen een tableau de la troupe van het kleurrijke Kampen”, zoals omschreven staat in het boek ’Levens in steen’. Daarin worden de levensverhalen verteld van de momenteel negentien geëerde Kampenaren. De stichting wil graag een twintigste steentje plaatsen maar noemt nog geen namen.
Eerst wordt de verhuizing naar de Hof van Breda afgewacht. Aannemersbedrijf Woning heeft de gedenksteentjes vervangen door stenen zoals die in de rest van het plein zitten. Steenhouwerij Van Ommen maakt de gedenksteentjes schoon en herstelt ze, waar nodig. „Maar de tand des tijds mag gerust gezien worden,” aldus Johan Prins. Maar op het Koeplein hadden de steentjes teveel te lijden, volgens de penningmeester en ’samenroeper’ van de stichting.

Discussie
Daarom woedt er al jaren discussie hoe met het plein om te gaan of waarheen de steentjes te verhuizen. De relatie tussen gemeente en stichting werd ernstig verstoord toen de gemeente in coronatijd het Koeplein beschikbaar stelde als terras. Momenteel parkeren er nog regelmatig vrachtwagens of staan er kraampjes voor deze of gene markt. Toen Sander de Rouwe daar ter plekke op werd gewezen, zwengelde hij de discussie aan op het stadhuis dat sinds 2023 gemeentehuis heet.
Het Koeplein heet sinds 2009 officieel Oude Raadhuisplein omdat dat de oude functie beter zou beschrijven van het plein tussen het Oude Raadhuis en de Nieuwe Toren. De bronzen koe, waaraan het smalle plein in de praktijk haar naam verleent, staat er wel nog steeds.

Locaties
Als nieuwe plaats voor de gedenksteentjes werd de Bovenkerk gesuggereerd of bij het Oorgat. Volgens Johan Prins meldden zich toen omwonenden van de Hof van Breda, de van een hek voorziene openbare binnentuin aan de Marktsteeg. In de luistertuin voor het beiaardierspel van de Nieuwe Toren staat een buste van Henk van Ulsen. Aan de zijmuur van de aangrenzende Lutherse Kerk hangt een gedicht van Ida Gerhardt. Voor deze locatie is gekozen en de bedoeling is om in het voorjaar daar de steentjes opnieuw te vlijen.
Dit is tegen het zere been van één van de omwonenden die aangeeft protest te gaan aantekenen. Zij vreest toenemende overlast en suggereert het plaatsje voor de Stadskazerne. Zoals in het verleden al eens vaker ophef was over de locatie, zo verloopt de zoektocht naar een nieuwe locatie ook heden niet geruisloos. Doch tot nader order verhuizen de gedenksteentjes naar de Hof van Breda.

De gedenksteen voor Gait L. Berk, tot vorige week gelegen op het Koeplein (foto: Maarten van Gemert)

..