Lichtshow tijdens Kerst in oud Kampen anno 2019
Lichtshow tijdens Kerst in oud Kampen anno 2019 (archieffoto: Maarten van Gemert)

Resterende energietoeslag is laat maar naar belofte uitbetaald

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert) 
KAMPEN – Ondanks een nadrukkelijk voorbehoud over het tijdstip, heeft gemeente Kampen de energietoeslag dit jaar nog uitbetaald. Een voorschot werd vier dagen voor kerst vorig jaar uitbetaald en het restant volgde bijna een jaar later. Voor komend jaar kent de regering geen energietoeslag meer toe en vervalt het prijsplafond.

Vanaf begin oktober dit jaar konden gemeenten starten met de uitbetaling van de energietoeslag à raison van €1300. In december vorig jaar had gemeente Kampen als voorschot €500 uitbetaald aan bijstandsgerechtigden en ontvangers van een minimaregeling. Op het restant van de energietoeslag moesten zij een jaar wachten. De andere maatregel als ’reddingsboei’ voor de explosief gestegen energiekosten is het prijsplafond. Dat vervalt in januari en daarom wordt in den lande geadviseerd naar een vast contract over te gaan.

Toeslag
Begin december 2021 maakte de regering bekend huishoudens met lagere inkomens extra te willen ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. In dat kader is vorig jaar een bedrag van €800 als eenmalige tegemoetkoming uitgekeerd. De uitbetaling werd destijds gedelegeerd aan gemeenten die hier verschillend mee om bleken te gaan. Voor dit jaar werd besloten tot een eenmalige toekenning van €1300. De uitbetaling daarvan wisselde wederom in den lande.
Na het voorschot leek Kampen met de uitbetaling van het restant in de achterhoede te zitten. Terwijl sommige Nederlandse gemeenten in oktober al startten met de uitbetaling, liet gemeente Kampen weten dit uiterlijk in januari te doen. Daarmee zou ze één van de laatste gemeenten zijn.

Raadscommissie
Vorige week kwam naar buiten dat verantwoordelijk wethouder Richard Boddeus begin november toezegde naar een uitbetaling in december te streven. Hij deed die belofte in de Commissie Raadsbrede vraagstukken. Op vragen van KS en GBK antwoordde hij aanvankelijk ”zo spoedig mogelijk”. In december zou er gestart worden met de uitbetaling. Op aandringen van commissielid Elina Schmidt-Blokzijl (GBK) zei Boddeus vervolgens ”ons uiterste beste te doen”. Er zou onder andere nog een ”zeef” moeten over de van een voorschot voorziene inwoners vorig jaar om verhuisde Kamperen eruit te filteren.
Het is de ambtenaren gelukt om zijn belofte in te lossen. Maandag 4 december werd de toeslag uitbetaald aan de op dat moment bekende rechthebbenden. Inwoners van Kampen die daarbuiten vallen maar wel recht verwachten te hebben, kunnen de toeslag vanaf die datum aanvragen. Dat is mogelijk met een formulier op www.Kampen.nl/energietoeslag tot 1 april 2024.

Contract
Dit jaar had de landelijke overheid een prijsplafond ingesteld oftewel een maximumtarief voor energie tot een bepaald gebruik van gas, stroom en stadsverwarming. Dit vervalt weer per januari. De energieprijzen zijn gedaald maar doen dat nu niet meer. Daarom adviseren de Vastelastenbond en waakhond ACM om weer na te denken over een vast contract. Die zijn een tijd lang niet aangeboden aan de consument. De stijgende kosten voor netbeheer en belasting zijn onontkoombaar.
De energietoeslag proberen te reserveren voor deze stijgingen of in afwachting van een vast contract, blijft aan te raden. In ieder geval brengt gemeente Kampen met de uitbetaling van de energietoeslag licht in donkere dagen: de kerstverlichting kan aan.

..

Afbeelding
herdenkingsconcert 4 mei in Grote of Andreaskerk Hattem Cultuur Ingezonden 16 uur geleden
Afbeelding
Opening 'De Laatste Dag van Jo Leo Snoep' in het Stedelijk Museum Kampen (3 foto's) 3 foto's instagram 19 apr, 20:58
Afbeelding
Isala doet onderzoek naar Porfyrie: 'Soms lopen mensen jarenlang rond met ernstige klachten' Partnerbijdrages 19 apr, 20:44