Ontmoeting op het Muziekpad (Betonpad) bij De Maten
Ontmoeting op het Muziekpad (Betonpad) bij De Maten (foto: Maarten van Gemert)

Gemeente stelt geschrokken Matenbewoners gerust over fietssnelweg

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
DE MATEN – Het recreatiepad tussen de geluidswal van de N50 en wijk De Maten leek plaats te moeten maken voor een fietssnelweg. Veel wandelaars, fietsrecreanten, skeelers en honden maken dagelijks gebruik van het Muziekpad dat een welkom stukje natuur vormt en een plek van ontmoeting voor omwonenden. Zij zijn niet geïnformeerd en niet betrokken bij de plannen. Nadat wijkbewoners alarm sloegen, kwam de gemeente vandaag met een verklaring dat het zo’n vaart niet loopt.

Attente wijkbewoners van De Maten ontdekten de plannen voor een fietssnelweg in het Mobiliteitsplan Reevedelta. Zij sloegen alarm in een artikel bij KampenOnline  en met een paginagrote advertentie in De Brug. Dat alarmeerde vervolgens de gemeente die vandaag liet weten dat het voetpad behouden blijft.

Mobiliteitsplan
De gemeente wijst de term ’fietssnelweg’ af en hanteert de term ’snelle fietsroute’. In het Mobiliteitsplan Reevedelta wordt deze term gebezigd afgewisseld met de term ’snelfietsroute’. Het plan lag rond de jaarwisseling ter inzage. Maar onder de noemer ’Reeve’ in de bovendien drukke laatste maanden van het jaar, ontgaat je dat makkelijk als inwoner van De Maten, Cellesbroek-Middenwetering of Stationskwartier. „Hoe had ik dat moeten weten en waar kunnen lezen,” vraagt Jeroen zich af. De gealarmeerde wijkbewoner kwam vervolgens in actie, ook voor buurtgenoten op leeftijd of met een beperking die hun veilige wandelroute zouden verliezen. En voor wie?
Een bezorgde buurtbewoonster ging met buurtgenoten deuren langs en de bijna duizend mensen die ze spraken, leverde de gemeente zo’n 250 zienswijzen op. Dat was de situatie bij het ter perse gaan van De Brug op maandag. Al snel bleken het er veel meer te zijn. Vandaag noemde de gemeente een aantal van ruim 450 zienswijzen. Vanwege deze hoeveelheid stuurt de gemeente de indieners geen ontvangstbevestiging. Wel wordt later een reactie toegezegd.

Betonpad
Aan de deur kregen de wijkbewoners reacties van verbazing, verontwaardiging en nieuwe vragen over bijvoorbeeld de fietstunnels en de situatie voor de leerlingen van de Willem van Oranjeschool. Er werden zorgen geuit over veilig oversteken voor leerlingen en of de huidige fietstunnels toereikend zijn.
Het Muziekpad wordt in de volksmond ook wel Betonpad genoemd. Het wandel- en fietspad in een brede groenstrook loopt van de Koploper (bij de Symfonielaan) tot de Cellesbroeksweg en omgordt zo de gehele muziekwijk. Het is een populaire wandel- en fietsroute voor recreanten te voet of op de fiets. Tegenwoordig hebben zich daar skeelers bijgevoegd. Bovendien is de gehele strook hondendolterrein waar de viervoeters zich vrij mogen bewegen. Voor ouderen en mensen met een beperking, zoals visueel gehandicapten, is het een veilige omgeving omdat er geen snelverkeer welkom is. Een fietssnelweg zou inktzwarte roet in het eten gooien. Bijvoorbeeld voor Clary die haar blindengeleidehond voldoende beweging wil en moet geven. De slechtziende Matenbewoonster wil niet de woonwijk ingedreven worden waar ze haar trouwe viervoeter en assistent niet los kan laten lopen.


Jeroen en Clary op het Muziekpad (Betonpad) langs De Maten (foto: Maarten van Gemert)

Fietsverbinding
Clary geeft aan, mede namens haar wijkgenoten, ook van de rust en de stilte te genieten (als de wind van de N50 af staat). Als het pad verlicht wordt, is dat volgens Jeroen in strijd met eerdere beloftes om geen verlichting aan te brengen omdat de strook een natuurgebied is. De snelle fietsroute Zwolle-Kampen-Dronten, via station Kampen Zuid, is een speerpunt in het door de gemeenteraad vastgesteld Fietsplan voor Kampen en is opgenomen in het Kernnet Fiets van provincie Overijssel. Provincie Flevoland wil de route uiteindelijk doortrekken tot aan Lelystad. Ongeveer 15 km van de route loopt door de gemeente Kampen. De route loopt langs de Mr. J.L.M. Niersallee (N764), station Kampen Zuid, de N50 en de N307 richting Dronten. Met de nieuwe snelle fietsroute komt er ook een tunnel onder de Cellesbroeksweg door.
Het huidige Muziekpad is te smal om de sterke groei van het fietsgebruik op deze route in de toekomst op te vangen. Daarom wordt het nieuwe fietspad verbreed tot vier meter. Voetgangers krijgen een eigen voetpad naast het fietspad langs de wijken Stationskwartier, Cellesbroek Midden-Wetering en De Maten.

Informatiebijeenkomst
Bij monde van Richard Boddeus als wethouder Mobiliteit was het college van b en w hooglijk verbaasd over de ontstane ophef en onrust. Het plan was ondergeschoven in een plan voor een andere wijk. Middels de mededeling vandaag in een persbericht wil hij de omwonenden gerust stellen en prijzen voor hun betrokkenheid. Het bestaande pad wordt grotendeels vervangen door een nieuw wandelpad.
De gemeente heeft nu besloten de bewoners te informeren over de ontwikkeling van de snelle fietsroute en het wandelpad. Maandag 12 februari wordt er vanaf 19u00 een inloopbijeenkomst georganiseerd in de raadszaal van het stadhuis.
De binnengekomen zienswijzen worden in een reactienota verwerkt en van beantwoording voorzien binnen het Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta waar het mobiliteitsplan onderdeel van uitmaakt. De raad wordt naar verwachting dit voorjaar gevraagd de gebiedsvisie vast te stellen inclusief het mobiliteitsplan voor Reevedelta. Tot dan kunnen de alarmbellen verstillen - voor beide partijen.

..

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16