Voormalig huisartsen Loes en Rolf Bruintjes _ Kolleman.
Voormalig huisartsen Loes en Rolf Bruintjes _ Kolleman. Foto: Aangeleverd.

Huisartsen Bruintjes dragen praktijk na 23 jaar met gerust hart over

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Leo Polhuijs)
KAMPEN - Rolf Bruintjes en Loes Bruintjes – Kolleman zijn gestopt met hun huisartsenpraktijk in Kampen. Hun opvolger is de 36-jarige Peter van Bemmel, die de praktijk onder zijn naam voortzet. Hij was al een tijdje waarnemer.

Rolf en Loes kennen elkaar van een tropenassistentschap in ‘s Hertogenbosch. In de jaren tachtig trokken ze elk naar Zuid-Afrika om als arts te gaan werken daar trouwden zij in 1990 als eerste blanken in een zwarte kerk. Vier jaar later keerden ze terug naar Nederland en woonden en werkten als waarnemend huisarts in onder meer Nieuwleusen en Giethoorn. Rolf werkte nog een tijdje in de psychiatrie. In 2001 namen ze de praktijk van Klaas Bakker in Kampen over. Eerst zat praktijk Bruintjes aan de Vloeddijk, later in MC Ebbingepoort.
De praktijk zocht altijd actief de samenwerking. Zo zijn sinds eind 2017 de teams van dokter Van Duinen (voorheen Posthouwer) en dokter Van Bemmel (tot voor kort Bruintjes) opgegaan in één praktijkteam. Dit proces werd ingegeven van onderaf, door de assistentes, om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Teamwerk
Dokter Van Bemmel is volgens de beide artsen een goede opvolger. “Hij wil graag een langdurige band opbouwen met onze patiënten, en past prima in ons team waarin praktijkmedewerkers een hoge mate van verantwoordelijkheid hebben en de huisarts eindverantwoordelijk blijft. Assistentes en praktijkondersteuners (-somatiek, -ggz, -jeugd) werken met duidelijke protocollen. Indien nodig wordt altijd met de huisarts overlegd. Als team werken wij in elkaars verlengde om de patiënt te helpen. Vanwege de vergrijzing hebben we begin 2023 ook een praktijkondersteuner ouderenzorg aangenomen, die via huisbezoeken de fysieke en geestelijke gezondheid van kwetsbare ouderen in kaart brengt.”

Rijtje(s)
De beide huisartsen hebben de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt, zowel ten goede als ten kwade. Een vooruitgang vergeleken met vroeger is volgens Loes de waarneemlijn in Kampen. “Mensen bellen bij afwezigheid van hun huisarts de waarneemlijn en een computer leidt hen automatisch naar een beschikbare waarnemer. Je hoeft niet meer zelf het hele rijtje af te bellen in de hoop dat je de juiste praktijk aan de lijn krijgt.”
Negatieve trends zijn de toenemende druk op de huisartsenzorg door de marktwerking in 2006 en de wijzigingen in de ggz in 2014. De marktwerking in de zorg heeft geleid tot kostenverhoging en verschraling van de zorg. Zo zijn er marktpartijen actief geworden die commercieel aantrekkelijke vormen van zorg op zich hebben genomen. In de ggz is de focus verschoven naar zelfmanagement en preventie. Door de hierdoor ontstane wachtlijsten blijft de huisarts in toenemende mate met complexe zorgvragen zitten.

Geduld...
Rolf: “Bij kortdurende ziekten lijken patiënten de laatste jaren wat minder geduld te hebben om hun hoest of griep uit te zieken. Ze willen dat het snel wordt opgelost.” Loes: “Bij ernstiger ziekten, ingrijpende gebeurtenissen in het leven en bij chronische ziekten zien we dat de patiënt een nieuwe weg zoekt, waarin die ziekte of die gebeurtenis een plek heeft gekregen. Tijdens het jarenlange pad dat wij met de patiënten hebben gelopen zijn wij onder de indruk geraakt van de moed en veerkracht van mensen in moeilijke situaties, en wat ze dan nog te geven hebben aan warmte en liefde.”
VriendendienstLoes: “Het was nú het moment om afscheid te nemen. In Peter van Bemmel vonden we een geschikte praktijkopvolger, een buitenkans in deze tijd, en wij – beiden 65 met wat gezondheidsproblemen – wilden het graag rustiger aan doen.” De vrouwelijke helft van het artsenpaar was de laatste jaren al minder aan het werk; haar man blijft in elk geval nog een korte tijd bij Van Bemmel en Van Duinen waarnemen, als een soort vriendendienst. Van patiënten, assistenten en collega’s is inmiddels uitgebreid afscheid genomen.