Afbeelding

VVD: Discussie over grenzen aan de opvang

Algemeen

KAMPEN - De laatste maanden kun je geen krant openslaan en geen journaal kijken zonder er mee geconfronteerd te worden: vluchtelingen. Vluchtelingen die opgevangen worden. Ook de gemeente Kampen heeft inmiddels meerdere malen noodopvang ter beschikking gesteld. De VVD stelt zich de vraag hoe ver wij moeten gaan bij het bieden van opvang? Moeten er grenzen aan de opvang worden gesteld?

Malik Azmani (39) is voor de VVD lid van de Tweede Kamer. Hij is woordvoerder Immigratie & Asiel. Azmani, zoon van een Friese moeder en Marokkaanse vader, staat voor een duidelijk en helder vluchtelingenbeleid. Van zijn hand is een nota waarin hij pleit voor dichte grenzen.

Bootvluchtelingen die het wagen om in gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken moeten volgens Azmani in de regio van herkomst worden opgevangen. In plaats van reddingsboten te sturen, moeten vluchtelingen worden opgevangen voordat zij de oversteek wagen. “Het geld dat wij besteden aan opvang in Nederland kan veel beter worden besteed aan lokale opvang”, aldus Azmani. “Dan zouden zelfs veel meer vluchtelingen geholpen kunnen worden. Lokaal kan adequate opvang worden geboden: onderdak, medische hulp, onderwijs en voedsel.”

Het toelaten van vele vluchtelingen tot Nederland kan volgens Azmani leiden tot ontwrichting van de maatschappij. Hij pleit er voor goed te kijken welke vluchtelingen in Nederland écht een toekomst hebben. Wat kunnen zij bieden en hebben wij daar vraag naar? Dat zijn criteria op basis waarvan vluchtelingen toegelaten kunnen worden.

Niet verrassend is dat de ideeën van Azmani met de nodige kritiek zijn ontvangen. Het plan zou strijdig zijn met internationale verdragen. Ook zou het indruisen tegen de internationale solidariteit en barmhartigheid waar Nederland voor staat.

Azmani zal op vrijdag 15 januari 2016 in Kampen spreken over het onderwerp ‘Grenzen aan de opvang’. Daarbij zal hij ruimschoots de tijd nemen om met het publiek de dialoog aan te gaan. Een ieder is welkom bij deze avond die zal plaatsvinden in Hotel Van Dijk (vrije inloop vanaf 20.00 uur, om 20.30 uur start het programma. Het aantal plaatsen is beperkt, ‘vol is vol’). Toegang en twee kopjes koffie zijn gratis.(De capaciteit van de zaal is beperkt en om teleurstellingen aan de deur te voorkomen graag voor 5 januari aanmelden via mailadres; secretariaat@vvdkampen.nl.