Afbeelding

Spelregels oud en nieuw

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - De gemeente vaardigt jaarlijks een aantal spelregels uit om Oud en Nieuw ordentelijk te laten verlopen. Hieronder de regels voor dit jaar. Stoken van vuren

Dit jaar plaatst de gemeente op drie locaties containers, die gebruikt mogen worden voor het stoken van vuur. Op deze locaties zijn groepen aanwezig, die zelf voor schoon hout zorgen. Ook worden op verschillende locaties oliedrums geplaatst. Festiviteiten rond deze locaties worden door de initiatiefnemers aan de omwonenden gecommuniceerd.

Locaties containers oudejaarsdag

Kampen: Noordweg ter hoogte van de Noorderkerk

IJsselmuiden: Oosterholtseweg ter hoogte van sporthal de Oosterholthoeve

Wilsum: Quarles van Uffordweg ter hoogte van de Keet

Oliedrum en vuurkorf

Dit jaar geldt dat inwoners het vooraf moeten melden als ze gebruik willen maken van een oliedrum of vuurkorf. Dit kan door een e-mail te sturen voor 29 december 12.00 uur naar jaarwisseling@kampen.nl, voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Wie geen toestemming heeft, kan een dwangsom opgelegd krijgen. Illegale vuren worden weggehaald en de kosten worden verhaald op de aanstichter.

Regels voor de melder

De melder moet de toestemming voor een oliedrum of vuurkorf kunnen tonen

De oliedrum of vuurkorf mag alleen branden onder verantwoordelijkheid van de melder, de melder moet altijd toezicht houden

De melder is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan de omgeving, zoals bestrating en plantsoen

De melder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen, dit moet voor 1 januari 08.00 uur

De melder moet zich houden aan de regels voor het plaatsen van een oliedrum of vuurkorf

Regels voor het plaatsen van een oliedrum of vuurkorf

Branden mag alleen op 31 december tot en met 1 januari tussen 10.00 en 02.00 uur

Plaats de drum of korf  op een platte, verharde ondergrond zoals stoeptegels of klinkers en houd rekening met het verkeer

Plaats  de drum of korf niet op openbaar groen

Plaats de drum of korf minimaal op 5 meter afstand van woningen en hagen

Stook de oliedrum niet te hoog op en zorg dat het hout niet uit de drum valt

Zorg altijd voor een toezichthouder bij de drum, zodat mensen zich niet kunnen branden

Verbrand alleen onbehandeld hout en snoeihout

Gooi nooit vuurwerk of andere resten in het vuur

Zorg altijd dat er een brandblusser, bluswater of zand aanwezig is

Pas op met licht ontvlambare synthetische kleding

Blus het vuur na afloop af met water en dek het af met zand

Alleen hout, takken, snoeiafval, karton, papier, pallets en kerstbomen mogen in de containers en oliedrums worden verbrand.

Dwangsom

Het verbranden van ander afval of het verbranden op een andere plaats is een milieudelict. Hier wordt de overtreder voor bestraft. Ook hier kan een dwangsom van 1000 euro opgelegd worden. Dit geldt ook als de regels voor het verbranden van afval of melkbusschieten overtreden worden.

Melkbusschieten en vuurwerk afsteken

Melkbusschieten mag van 31 december 2015 tot en met 1 januari 2016 tussen 10.00 en 02.00 uur.

In de wijk Brunnepe zijn met buurtbewoners aparte afspraken gemaakt over tijden en locaties van melkbusschieten. In Brunnepe is melkbusschieten toegestaan op:

Zondag 27 december van 19.00 tot 21.00 uur

Maandag 28 december tot en met woensdag 30 december van 19.00 tot 22.00 uur

Donderdag 31 december tot en met vrijdag 1 januari 2016 tussen 10.00 en 02.00 uur

Legaal vuurwerk is toegestaan van 31 december 2015 tot en met 1 januari 2016 van 18.00 tot 02.00 uur. Onder legaal of consumentenvuurwerk verstaat de gemeente het vuurwerk dat in Nederland in de drie dagen voor oud en nieuw verkocht wordt.