Lezing over werk Jiddu Krishnamurti

Algemeen

KAMPEN - Onder auspiciën van werkgroep de Rode Draad wordt zondagmiddag 10 januari een lezing gehouden over het werk van Jiddu Krishnamurti.

Krishnamurti heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor mensen in alle delen van de wereld. Hij sprak over de betekenis van spiritueel inzicht. Hij was uit India afkomstig en staat als zodanig in de Indiase spirituele en meditatie. 

Maar Krishnamurti vertegenwoordigt daarbij geen enkele ‘school’, geen enkele richting. Hij was niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën of meningen. 

De theosofische beweging onder leiding van professor Leadbeather en Helena Blavatksi wilden van hem een wereldleraar maken, maar hij zelf heeft elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider altijd afgewezen en wenste geen ‘volgelingen’. 

Spreker tijdens deze lezing is Michiel Neervoort; voorzitter van de Stichting Krishnamurti Nederland. 

Werkgroep De Rode Draad, zondag 10 januari, Lutherse Kerk, Kampen, 15.00 uur, Entree 7,50 euro. Voor informatie:  Rinus van Warven, 06 29 73 73 09 of info@rinusvanwarven.nl

Werkgroep de Rode Draad is afhankelijk van giften, subsidies en donaties. Wie een donatie wil doen aan Werkgroep de Rode Draad, kan dat doen op het volgende bankrekening nummer: NL53 INGB 0755 9477 11 ten name van K. van Warven, Kampen, onder vermelding van Donatie Werkgroep De Rode Draad.