Afbeelding

Raadspraat: GroenLinks maakt de balans op

Algemeen

Een raadspraat nét voor de jaarwisseling, dat is terugkijken en vooruitkijken. Wat veranderde er ten goede in Kampen en wat moet er in 2017 gebeuren?

Sociaal

Met het Kamper Kompas heeft de gemeente een koers gekozen voor alle taken op het gebied van (jeugd)zorg, ondersteuning en werk. Iedereen moet meer zélf doen of zélf regelen, als dat kan. En als dat niet goed genoeg lukt, springt de gemeente bij.

GroenLinks vindt het heel belangrijk dat degene die hulp nodig heeft daarover zelf veel te zeggen houdt. En we vinden dat hulp maatwerk moet zijn. Vaak gaat dat goed, maar we zijn er nog niet.

Vanuit Den Haag komt veel te weinig geld naar Kampen om te doen wat gedaan moet worden. Dan moet Kampen bezuinigen of zelf bijleggen. GroenLinks blijft ook in 2017 kritisch op voorstellen om te bezuinigen op ondersteuning. Slimmer mag altijd. Maar er moet genoeg hulp blijven, zonder wachtlijsten. En die hulp moet goed en persoonlijk blijven.

Groen

In het Groene Hart is afgelopen jaar veel veranderd. Het oude zwembad staat op zijn laatste benen. Het nieuwe wordt over een week geopend. Alleen al voor het energieverbruik is dit een mooie stap vooruit.

Nu is het hoog tijd om het Groene Hart weer echt groen te maken. In samenwerking met andere partijen regelden wij daar geld voor. GroenLinks wil in 2017 ruimte maken voor een nieuwe koeienwei bij de kinderboerderij, voor een voedselbos en voor veel meer groen waarin iedereen met plezier kan spelen of wandelen. 2017 wordt het jaar van ‘go of no go’ voor bouwen over de Zwartendijk. We zullen de nieuwe plannen heel kritisch bekijken, daar kunt u op rekenen.

(H)eerlijk

Eerlijk was ook een flink thema afgelopen jaar. De samenspraak van de gemeente met inwoners moet heel veel beter, dat werd opnieuw duidelijk. Datzelfde geldt voor het uitvoeren van raadsbesluiten, bijvoorbeeld bij de Bovenhavenstraat. Voor de begroting kreeg Kampen op de rand van 2016 kritiek van de provincie, omdat de bedragen te rooskleurig zijn. GroenLinks stemde om die reden al tegen..

Kampen is een ‘heerlijke’ gemeente, zeker ook dankzij onze kunstenaars, ons jarige theater en de nieuwe Stadskazerne. Op verzoek van GroenLinks wordt gezocht naar mogelijkheden om IJsselstrandjes te maken waar we ook veilig het water in kunnen. Voor heerlijke zomers.

Tot slot

GroenLinks staat pal voor een open samenleving waarin iedereen evenzeer meetelt, ongeacht levensbeschouwing, huidskleur of partnerkeuze. Wat meer leven en laten leven, over en weer, maakt Kampen mooier.

2016 is bijna voorbij, met goede en lastige momenten. Ook namens Niels Jeurink, Edwin Burgman en Annemarie Ponte wens ik u en jou een goed 2017!