Afbeelding

Column wethouder Meijering: Oud en Nieuw

· leestijd 2 minuten Algemeen

Wethouder Geert Meijering laat op de pagina van de Brug to Business maandelijks zijn licht schijnen over de economische onderwerpen die spelen in de regio. Deze week zijn eerste bijdrage over zijn contacten met bedrijven.

"2016 was een jaar van gemengde gevoelens. Economisch gezien zitten we weer in de lift, maar in de wereld om ons heen zagen we zorgelijke ontwikkelingen.

Laten we beginnen met het goede nieuws voor Kampen. Dit jaar kregen we verschillende signalen dat de economie toch echt weer aantrekt. Na jaren zonder kavelverkoop, werd dit jaar op zowel de Zuiderzeehaven, als bedrijventerrein Rijksweg 50 én de Koekoekspolder grond verkocht. In sommige gevallen omdat bedrijven buiten Kampen zich hier vestigden, zoals Altena Steenhandel. Maar ook omdat Kamper bedrijven – zoals Liprovit – meer ruimte nodig hadden. Ondernemers willen dus weer investeren en dat is goed voor de werkgelegenheid. Daarnaast hebben pandeigenaren becijferd dat er minder leegstand is in de binnenstad van Kampen dan voorheen. Ook dat is goed nieuws.

Zorgelijk jaar

Toch vond ik 2016 ook een zorgelijk jaar. Over de grenzen van Europa woedden ernstige conflicten. De bloedige beelden uit Aleppo kwamen zo onze huiskamers binnen. En het ziet er niet naar uit dat dit snel verandert. Oorlogen als deze dragen bij aan de nog steeds grote stroom vluchtelingen die hun weg naar Europa vinden.

Daarnaast zien we in bijvoorbeeld Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten politici die – ook vanwege de stroom vluchtelingen – beweren dat het beter is om je af te keren van de wereld, grenzen te sluiten en ‘je eigen boontjes te doppen’. Ik geloof daar niets van. Juist onze ondernemers maken zich zorgen over een Brexit omdat daarmee een deel van hun afzetmarkt op de tocht staat. Juist ons land heeft altijd de economische kansen gezien én benut van Europese samenwerking. Juist het Hanzeverleden van Kampen laat zien dat we onze boterham vaak samen met anderen en in het buitenland verdienen.

Tweede Kamerverkiezing

Dat brengt mij bij 2017. Een belangrijk jaar voor Nederland vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. U kent mijn politieke kleur, dus mijn stemadvies ligt voor de hand. In ieder geval hoop ik dat u kiest voor een kandidaat die onze regio goed vertegenwoordigt in Den Haag. En ik hoop dat u stemt op een partij die – net als in de Hanzetijd – over grenzen heen kijkt, problemen oplost in plaats van ze de rug toekeert en samen met anderen werkt aan een eerlijke economie.

Havenuitbreiding

Als wethouder Economische Zaken zie ik veel op mij af komen in 2017. Ik noem er hier drie. Ten eerste uiteraard de Internationale Hanzedagen, als we honderdduizenden gasten verwachten in vier dagen. Waar we Kampen laten zien als een moderne, ambitieuze Hanzestad. Waar het bedrijfsleven uit Kampen en omgeving zich sterk presenteert en nieuwe internationale businesskansen creëert. Ten tweede komt de mogelijk havenuitbreiding in Kampen, Zwolle of Meppel op de agenda van de gemeenteraad. Ten derde werken we aan de versterking van de agrarische sector, onder andere door samen met betrokken ondernemers de marketing en acquisitie van de Koekoekspolder te versterken.

Kortom, er zijn kansen genoeg! Ik wens ons allen dan ook een heel mooi nieuw jaar toe."

Geert Meijering

Wethouder Economische Zaken (CDA)

g.meijering@kampen.nl