Afbeelding
Andrew Weber

Energiefonds Overijssel bespaart energie van 28.000 huishoudens

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Energiefonds Overijssel heeft in 2016 met ruim 146 miljoen euro bijgedragen aan duurzame projecten en bedrijven in Overijssel. Hiermee maakt het fonds in totaal 313 miljoen euro aan investeringen mogelijk. Jaarlijks leveren de projecten die Energiefonds Overijssel mogelijk maakt 1.965 Terajoule (TJ) aan energiebesparing op. Dat komt overeen met het jaarlijks energieverbruik (gas en elektriciteit) van ruim 28.000 huishoudens. De investeringen zorgen daarnaast voor een groei van de werkgelegenheid: met 1.388 tijdelijke arbeidsplaatsen en 67 structurele arbeidsplaatsen.

 

Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Met Energiefonds Overijssel werkt provincie Overijssel aan de verduurzaming van de provincie, en daarmee aan ons hoofddoel: 20% nieuwe energie in 2023. Onze ambitie is hoger dan landelijk. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dit doel gaan halen, mede dankzij het fonds en de inzet van onze partners, inwoners en bedrijven!”

 

Diversiteit groot in 2016

Energiefonds Overijssel maakte afgelopen jaar een breed scala aan projecten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking mogelijk. Daarmee bediende het fonds verschillende doelgroepen: agrariërs, huiseigenaren, huurders en ondernemers. Het gaat daarbij onder andere om projecten op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en slibvergisting. Het fonds droeg bij aan een houtverbrandingsinstallatie, de verduurzaming van een school en vernieuwende technologie voor energieopslag. Aan het eind van het jaar kwam de financiering rond voor een landelijke primeur: het energetisch renoveren op basis van een abonnement, ook wel WOAB genoemd. Daarbij is het uitgangspunt dat de besparing op de energierekening voldoende zijn om het abonnement te betalen.

 

Verder ontzorgen

Energiefonds Overijssel stimuleert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Het ontzorgen van gebruikers speelt daarin een belangrijke rol. Naast het Woningabonnement (WOAB)heeft het fonds diverse zonprojecten in uitvoering voor zowel particulieren, bedrijven als woningcorporaties. Bas-Jan Blom: “Energiefonds Overijssel verzorgt laagdrempelige toegang tot zonne-energie. Bijvoorbeeld met onze financiering van PM Investment, waarbij op het dak van Senzora in Deventer 1200 zonnepanelen geplaatst zijn. Daarmee worden honderd huishoudens van duurzame stroom voorzien!”.

 

Monovergisting van biomassa

Bas-Jan Blom, directeur van Energiefonds Overijssel, is ook tevreden over de financiering van monovergistingprojecten. “Monovergisting is de vergisting van een enkele reststroom van biomassa, zoals mest. De technieken zijn de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, waardoor we in 2016 drie monovergistingprojecten financierden. Dit is van groot belang voor de energieambitie van Overijssel. Als de installaties in 2017 vol in bedrijf zijn gaat hier een voorbeeldwerking van uit en verwachten we nog meer aanvragen.’’

 

Over Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel is ingesteld door de provincie Overijssel, en levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit laatste is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Zo draagt het fonds bij aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

Het jaarverslag van Energiefonds Overijssel is te downloaden op www.energiefondsoverijssel.nl.