Afbeelding
Aangeleverd

Oefening hoogwaterbrigade met stadsmuurwaterkering

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De jaarlijkse oefensluiting van de waterkering Kampen-Midden vindt dit jaar plaats op woensdag 27 september. De Hoogwaterbrigade van het Waterschap Drents Overijsselse Delta traint dan in de avonduren met het opbouwen en afbreken van de mobiele waterkering. Tijdens de oefening zijn de IJsselkade, De la Sablonièrekade en alle tussenliggende stegen van 19.00 tot 22.30 uur afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

De waterkering Kampen-Midden is in totaal zo'n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt om vanaf 2003 het water als een stenen dijk buiten de poort te houden. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel afgesloten worden. Hiervoor werkt het waterschap samen met 200 enthousiaste vrijwilligers. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade: helpende handen bij hoogwater.

Up to date
In totaal telt de kering 84 mobiele elementen. Daarnaast plaatst de Hoogwaterbrigade tijdens hoogwater op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen om de ‘stadsmuurwaterkering’ geheel sluitend te maken. Met jaarlijkse oefeningen houdt WDODelta het draaiboek en de organisatie van het sluiten van de kering up to date en oefent de Hoogwaterbrigade met het omhoog zetten van klepkeringen en het opbouwen van waterkerende muren van aluminium schotbalken. Ook worden in diverse stegen hefschuiven handmatig omhoog gehesen en trainen de vrijwilligers met het aanbrengen van vloedplanken en het afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.