Afbeelding

Avond over demotica bij dementie

Algemeen

KAMPEN –  Alzheimer Trefpunt houdt maandag 8 januari  een avond over domotica bij dementie: de toepassing van technologische hulpmiddelen voor mensen met dementie. Sprekers zijn Annegreet Reekers en Fred te Riet, beiden werkzaam bij Icare.

Om mensen met dementie langer thuis te kunnen laten wonen, zet Icare technologische hulpmiddelen in. Bijvoorbeeld een bedmat met personenalarmering. Er gaat een signaal naar de mantelzorger of de thuiszorg als de dementerende uit bed stapt. Daarnaast zijn er gps-systemen die een dementerende mee kan nemen als hij of zij alleen een wandeling maakt. Voor deze hulpmiddelen wordt de term ‘domotica’ gebruikt. Het doel van deze middelen is de dementerende nog zo lang mogelijk zelfstandigheid te bieden, waardoor ook de mantelzorger ontlast wordt.       De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland. De avond wordt gehouden in Woonzorgcentrum ‘De Vijverhof’, Vijverhof 19 in Kampen. Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel.( 038) 469 15 00, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.