Basisschool De Mirt in finale ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’

· leestijd 1 minuut Algemeen

26-04-2018, Kampen | Afgelopen woensdag 25 april stond basisschool De Mirt in de finale van ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Heino werden de ontwerpen gepresenteerd en beoordeeld door een deskundigenpanel en kinderjury. Ondanks dat De Mirt niet in de top 3 geëindigd is, was het een leuke en leerzame wedstrijd. En ze gingen ook niet met lege handen naar huis, maar kregen een moestuin en een nestkast.

Ontdekkend spelen in het groen

De Mirt wil dat kinderen op het nieuwe schoolplein kunnen ontdekken en spelen in het groen. Nu liggen er vooral tegels op het plein. In het nieuwe plan is er meer ruimte voor fantasie doordat er gebruik wordt gemaakt van (speel)elementen die op meerdere manieren ingezet kunnen worden. De wens is om binnen met buiten te verbinden, bijvoorbeeld op een leerplein en in het amfitheater. Daarnaast helpt buiten leren en spelen om kinderen meer te laten bewegen en in contact te brengen met de natuur. Het plein is geschikt voor verschillende leeftijden, van de kleuters tot aan buurtbewoners, doordat het naast verschillende (speel)objecten ook bankjes en een chillplek krijgt. Zo wordt het plein een plek voor iedereen! Ondanks dat er geen geldprijs is gewonnen om deze plannen te realiseren belandt dit plan niet onderop de stapel, maar is het opgenomen in het investeringsplan van de school. Dus op termijn wil De Mirt de gemaakte plannen voor het schoolplein zelf gaan uitvoeren.

Wedstrijd

Alle basisscholen in Overijssel zijn door de provincie uitgedaagd om hun leerlingen een ontwerp te laten maken voor het groenste schoolplein, waarop ruimte is voor bijvoorbeeld natuurlijk spelen en natuureducatie, maar waar ook planten en dieren zich thuis voelen en dat ook buiten schooltijden een speel- en ontmoetingsfunctie voor de buurt kan vervullen. OBS De Rythmeen uit Bathem heeft de eerste prijs, een geldbedrag van €35.000, gewonnen. De provincie wil in de komende jaren alle schoolpleinen gaan vergroenen, en deze wedstrijd was daarvoor een mooie start!


Meer informatie over De Mirt is te vinden op de website www.demirt.nl

De Mirt is onderdeel van Florion – geloofwaardig onderwijs.
Florion is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Florion zorgt ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd.
www.florion.nl