Berk Kampen.
Berk Kampen.

‘De zoveelste keer dat Brunnepe op afstand wordt gezet’

Algemeen

KAMPEN - De stichting Behoud Erfgoed Brunnepe wil van het college van burgemeester en wethouders weten wanneer het zogenoemde Berkmonument teruggeplaatst wordt in Brunnepe. De stichting zegt dat het uitblijven van terugplaatsing de zoveelste keer is dat Brunnepe op achterstand gezet wordt.

De gedenkmuur met de titel Het Berkmonument werd medio 1951 onthuld en was aangeboden door de medewerkers aan de directie en werknemers van het bedrijf. Bij de afbraak van het fabriekscomplex is de muur verwijderd en in het depot gezet met de bedoeling het te restaureren en terug te plaatsen naast de Berktoren. De Muur zou geplaatst worden na voltooiing van de bouwactiviteiten voor de tweede woontoren, om beschadiging te voorkomen.

De stichting stelt nu vast dat de bouwwerkzaamheden voor de tweede toren zijn gestagneerd, waardoor van herplaatsing niets terecht gekomen is. Een betreurenswaardig feit, zo stelt Edy Prick namens de stichting. “De zoveelste keer dat Brunnepe op achterstand wordt gezet en weinig respectvol voor de toenmalige werknemers van Berk die zich hebben ingespannen om de gedenkmuur te realiseren. Overigens markeert dit erfgoed tevens de industriële geschiedenis van Kampen, wat het extra wrang maakt dat het al zo lang aan de openbaarheid is onttrokken.”

De stichting wil van de gemeente weten wie verantwoordelijk is voor herplaatsing en welke afspraken daarover gemaakt zijn.