Afbeelding
Tennekes

Column Wethouder: "De eerste circulaire haven van Nederland?"

· leestijd 2 minuten Algemeen

Wethouder Geert Meijering van Economische Zaken schrijft voor de pagina Ondernemen in Kampen maandelijks over zaken die interessant kunnen zijn voor ondernemers in de regio. Deze week gaat hij in op de Zuiderzeehaven.

Deze maand spreekt de gemeenteraad van Kampen over de mogelijke aanleg van een nieuwe haven. Het College van B&W heeft namelijk besloten te onderzoeken of het realiseren van de eerste circulaire haven van Nederland in de Melmerpolder haalbaar en wenselijk is.

Havens zijn essentieel voor het functioneren van de Nederlandse economie. Of het nu over kleding, voedsel, bouwmateriaal of brandstof gaat, veel ervan wordt via havens gedistribueerd. In mainports als Rotterdam en Amsterdam worden containers van grote zeeschepen overgezet naar kleinere binnenvaartschepen. Daarnaast zijn havens knooppunten in de ‘modal shift’: containers worden overgeladen van schepen naar treinen en vrachtwagens, of vice versa.

Het mooie aan havens is, dat zij een stabiele economische factor vormen, in goede en slechte tijden. Ook bij economische tegenwind hebben mensen namelijk kleding, eten en brandstof nodig. Daardoor is er in havens altijd een bepaald minimum aan activiteit en daaraan verbonden werkgelegenheid, die veel verder gaat dan alleen het havengebied zelf. Binnenhavens - zoals die in Kampen - bedienen namelijk een achterland met een straal van 50 km. Dus bedrijven in een gebied van Almere tot Zutphen en van Nijkerk tot Heerenveen maken gebruik van onze havens.

Sinds enkele jaren onderzoeken Kampen, Zwolle en Meppel - die ook samen eigenaar zijn van havenbedrijf Port of Zwolle - de wenselijkheid en mogelijkheid van havenuitbreiding in hun gemeenten. In Meppel en Kampen bevinden zich mogelijke uitbreidingslocaties en die worden nu nader in beeld gebracht.

Kampen neemt een bijzondere positie in, omdat wij de enige zoetwater zeehaven van Noord-Nederland zijn. Zeker met het oog op de op handen zijnde upgrading van de sluis bij Kornwerderzand en de verdieping van de vaargeul over het IJsselmeer, kan het economisch potentieel van ons havengebied alleen maar groeien. Tegelijkertijd hebben wij eind december de laatste vrije kavel aan het water verkocht, waardoor we verdere groei daar niet meer kunnen faciliteren.

Uiteraard besef ik terdege dat het aanleggen van een nieuwe haven een stevige impact heeft op ander vlak: in de Melmerpolder liggen diverse boerenbedrijven die voor een nieuwe haven zouden moeten wijken. Daarnaast moeten ook de gevolgen voor natuur en milieu goed worden worden onderzocht. Tegelijkertijd wil ik mij niet laten vangen in een te makkelijke tegenstelling tussen economische groei enerzijds en duurzaamheid, natuur en landschap anderzijds. Ik ben er vast van overtuigd dat economische groei duurzaam moet zijn en in evenwicht met ons ecosysteem wereldwijd. Daarbij kan het niet anders dan dat er de komende jaren meer vervoer over water zal gaan. Dit is namelijk steeds vaker goedkoper dan over de weg. Bovendien is het veel duurzamer. Immers, een standaard binnenvaartschip (110m) kan net zoveel vervoeren als 120 vrachtwagens samen. Havens kunnen dus bijdragen aan duurzame economische groei.

Het College van B&W wil onderzoeken of we een circulaire haven kunnen leggen. Bijvoorbeeld door de hele openbare ruimte circulair aan te leggen, of bedrijvencombinaties te faciliteren waarvan het afval van de een, de grondstof is voor de ander. Verder onderzoeken we of een nieuwe haven kan fungeren als ‘batterij voor Kampen en de Regio’. Als daar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt, draagt de aanleg van een nieuwe haven bij aan onze ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn.

Al deze onderzoeken vinden plaats om de gemeenteraad in de toekomst een goed besluit te kunnen laten nemen over het ontwikkelen van een nieuwe haven. Dan moeten duurzame economische groeikansen goed worden afgewogen tegen de mogelijke nadelen.

Geert Meijering (CDA)

Wethouder Economische Zaken

g.meijering@kampen.nl