Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacolien van de Wetering de Groot van de CDA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacolien van de Wetering de Groot van de CDA-fractie. Herman IJssel

Raadspraat CDA: Zorgen over de zorg

· leestijd 1 minuut Algemeen

De gemeenteraad heeft in juni besloten dat er fors (6 – 8 miljoen) bezuinigd moet worden. De aanleiding voor de bezuinigingen zijn de hoge kostenoverschrijdingen in het sociaal domein; ofwel de zorgkosten. Er zijn flinke tekorten bij de WMO, de arbeidsparticipatie, maar vooral in de jeugdzorg.

Het CDA heeft daar enige tijd geleden als schriftelijke vragen over ingediend: we willen precies weten wat hier de oorzaak van is en wat er achter de cijfers zit.

Kampen is niet de enige gemeente met tekorten in de zorg; het is een landelijk probleem. In een paar jaar tijd heeft twaalf procent meer kinderen jeugdzorg gekregen. En bij de decentralisatie kregen gemeenten minder geld van het rijk. Dat verklaart een deel. Inmiddels is door de minister aan gemeenten extra geld toegezegd voor de zorg: de komende 3 jaar 1 miljard extra. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het is eenmalig geld om de ergste nood te lenigen, maar geen structurele oplossing. De gemeente zal zelf ook fors moeten bezuinigen.

Een andere zorgelijke ontwikkeling in de zorg zijn de signalen vanuit de politie over dubieuze zorgbureaus en zorgcowboys. Fraude met persoonsgebonden budgetten moeten we, wat het CDA betreft, direct aanpakken! We moeten ons afvragen of wel de juiste zorgverleners gecontracteerd worden. Heeft de gemeente daar op dit moment voldoende zicht op?

Het is goed dat de gemeente hier nu echt werk van gaat maken en gaat kijken of de ca. 100 (!) zorgcontracten van de gemeente wel deugdelijk zijn.

Na de zomer gaat het debat over de zorggelden verder. Eerst is nu de tijd aangebroken om erop uit te gaan of rondom huis te genieten van een welverdiende vakantie.

Fietsen in zomers Kampen

Of we nu dichtbij huis blijven of de wereld over reizen, het is in de vakantie vooral een tijd waarin we even in een ander ritme komen.

Dat geldt voor werkenden, scholieren, maar ook voor vrijwilligers waarvan het verenigingsleven of anderszins vrijwilligerswerk in de zomer even wat minder van hen vraagt. Als inwoners van de gemeente Kampen hebben we het geluk in of dichtbij het Landschap IJsseldelta te wonen, één van de meest bijzondere landschappen van ons land. Dichtbij huis kunnen we genieten van fietsen langs de rivier de IJssel en inmiddels ook het Reevediep, een wandeling maken via het laarzenpad door Wilsum of Zalk of de Koggewerf bezoeken. Het CDA hoopt dat ook nieuwe fietspaden op Kampereiland en aan de Kamperwetering gerealiseerd kunnen gaan worden als aanvulling op het fietsroutenetwerk.

Het CDA wenst u een fijne zomer toe!

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39