Afbeelding

Lasten voor woningbezitters gaan volgende jaar fors omhoog in plannen college

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Nick de Vries)
KAMPEN - Woningbezitters gaan als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt volgend jaar fors meer betalen. De lastendruk van een woningbezitter stijgt met zo’n 10,7 procent. De lastendruk van een bezitter van een zogenoemde niet-woning, zoals een bedrijfspand, stijgt met zo’n 45 procent.

Concreet betekent dit dat de eigenaar van bijvoorbeeld een woning van 250.000 euro in 2020 zo’n 66 euro meer gaat betalen. Voor de helft komt dit door de gestegen OZB, voor de andere helft door gestegen afvalstoffenheffing. Deze stijgt voor een gemiddeld huishouden met 32,16 euro. Volgens het college komt dit laatste met name door een doorberekening van gestegen kosten op de afvalmarkt.

Eigenaren en gebruikers van niet-woningen gaan fors meer betalen, ruim 48 procent. Betaalde de eigenaar in 2019 nog 3.914 aan lasten, in 2020 wordt dit 5.148 euro. Dit komt bijna volledig voor rekening van de OZB.

Boven landelijk gemiddelde
Kampen zat met een OZB tarief van 0,1325 voor woningeigenaren in 2019 al ruim boven het landelijk gemiddelde van 0,1115 procent. Het is moeilijk te voorspellen hoe de OZB zich in de andere gemeentes gaat ontwikkelen, maar de verwachting is dat Kampen door de aanpassingen nog hoger boven het gemiddelde komt. Overigens zijn er landelijk grote verschillen in de tarieven. Zo betalen Amsterdammers slechts 0,03789 procent en betalen ze in Appingedam ruim 0,2509 OZB. Het gemiddelde voor Overijssel is 0,1317, dus op provincieniveau zit Kampen rond het gemiddelde.
De OZB voor bezitters van niet-woningen en de gebruikers hiervan, zoals bedrijfspanden, lag in Kampen juist erg laag in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Met de nieuwe verhoging wil de college dit verschil rechttrekken. Landelijk ligt het OZB-percentage voor deze groep op 0,4789, Kampen betaalde 0,3286. Door de nieuwe verhoging zit ook deze groep in één klap zo’n 20 tot 27 procent boven het landelijk gemiddelde.

Weerstand gemeente
De gemeente heeft over 2019 nog een onbenutte belastingcapaciteit van 3.200.000 euro. Dit is een bedrag dat een gemeente in theorie op basis van de gemeentewet door mag belasten aan haar burgers via OZB, afvalstoffenheffing en het rioolafvoerrecht. In 2020-2021 is dit bedrag nog 2.000.000 euro.
De hoogte van dit bedrag is een belangrijke maatstaf voor de weerstand die een gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Hoe hoger hoe beter. In theorie had de gemeente bij de omvangrijke bezuinigingsoperatie waar zij voor staat dus nog een veel groter bedrag rechtstreeks aan de burgers door mogen belasten, echter dit is impopulair en beperkt zo’n maatregel de weerstand de komende jaren bij eventueel nieuwe, onverwachte tegenslagen. Nu houdt het college de mogelijkheid tot hogere lastenverzwaring open.

De gemeente beslist op 14 november over het voornemen van het college. Dan worden ook de overige bezuinigingsmaatregelen besproken. Op 26 september is er eerst nog een informatieavond voor de raad, waar inwoners en instellingen kunnen inspreken.