Kerstnachtdienst met Kavóca in de Burgwalkerk

Cultuur

KAMPEN - De traditionele kerstnachtdienst op 24 december in de Burgwalkerk (Burgwal 59) begint om 22.00 uur. Dit jaar werkt daaraan mee het Kamper Vocaal Ensemble ?Kavóca' onder leiding van Luthine Postuma.

Medewerking verlenen verder Jurjan Lipke (piano) en Martin de Jong (orgel). Voorgangers zijn dominee Ad van Noord en dominee Eelco van der Veer. Het thema is: ?Niet zómaar een Ster!' De kerk is open vanaf 21.15 uur en de samenzang begint om 21.45 uur. Na afloop is er een gezellige ontmoeting met warme chocolademelk en/of glühwein.