Wandeling boven gewelven gerestaureerde Buitenkerk

Cultuur

KAMPEN ? De steigers zijn weg, de fundering gestabiliseerd, scheuren in het plafond zijn verdwenen en ook het interieur in de Buitenkerk onderging een verandering.Het enige wat nu nog gerestaureerd moet worden is het historische Hinz-orgel. Wie op zaterdag voor 2 euro een wandeling maakt boven de gewelven van de opgeknapte Onze Lieve Vrouwekerk levert alvast een bijdrage aan het onderhoud hiervan.In april 2011 werd de afronding van de restauratie, die ongeveer een jaar in beslag nam, gevierd. En parochiearchivaris Theo van Mierlo en coördinator van de kerkwachters Wil van de Ploeg zijn nog steeds trots op het resultaat.Tijdens de zomermaanden is de Buitenkerk weer open voor publiek en tot en met Monumentendag (8 september) is de kleine tentoonstelling ?doop en doopvont 'te bezoeken. Het hele verhaal over de Buitenkerk is volgende week te lezen in de Brug.