De IJsselkogge op het droge in 2016
De IJsselkogge op het droge in 2016 Harro Pruijssen

Wat gaan we doen met de IJsselkogge?

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

Op 14 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Kampen definitief besloten dat de IJsselkogge terug moet komen naar onze gemeente. Ook de ChristenUnie heeft daar toen mee ingestemd. De IJsselkogge is onderdeel van ons Hanze-verleden en heeft historische waarde en hoort daarom thuis in Kampen. Wat de gemeenteraad toen niet heeft besloten, is de vraag hoe de IJsselkogge terug moet komen? 

5 varianten

Aan de gemeenteraad zijn 5 varianten voorgelegd hoe de IJsselkogge tentoongesteld zou kunnen worden. De varianten variëren van het exposeren van de IJsselkogge ergens in de binnenstad (variant 1) tot en met variant van een groot Hanzepark bij de Scheeresluis in de Reevedelta (variant 5). Het doel van de commissievergadering was dat de politieke partijen hun voorkeur aan het college lieten weten.

Voorkeur ChristenUnie

Raadslid Martine Wiltjer zei dat het voor de ChristenUnie in de eerste plaats belangrijk is om na te denken wat voor stad Kampen eigenlijk is, en hoe wij willen dat Kampen zich ontwikkelt. Ten tweede is het voor ons belangrijk wat voor financiële en andere risico’s we zullen lopen bij deze varianten.

De ChristenUnie wil dat de IJsselkogge terugkeert in of dichtbij onze historische binnenstad. Het Hanzeverleden wordt zichtbaarder en de binnenstad wordt nog aantrekkelijker voor bezoekers. We verwachten dat de terugkeer van de IJsselkogge in de binnenstad zal leiden tot een groter aantal bezoekers voor de binnenstad, dan wanneer deze ergens ver buiten de stad wordt tentoongesteld. En bij de uitwerking en uitvoering van deze plannen zullen de lokale ondernemers en culturele voorzieningen intensief worden betrokken, wat de lokale samenwerking ten goede komt. Zo ontwikkelt de stad zich verder tot een nautische Hanzestad.

De plannen voor een Hanzepark klinken op het eerste gezicht heel aantrekkelijk, maar heeft ook veel nadelen en risico’s. Het is een plan van een enkele, niet lokale ondernemer, en we vragen ons af in hoeverre lokale ondernemers hier voordeel van zullen krijgen. Martine Wiltjer vergeleek dit met een bezoek aan andere parken die iedereen weleens maakt en zei “Toen we als gezin naar het Archeon gingen, hebben we Alphen aan de Rijn niet bezocht en toen we het Openluchtmuseum bezochten zijn we binnenstad van Arnhem niet in geweest. Zo zal het ook bij een Hanzepark buiten de stad Kampen gaan”.

Risico’s niet duidelijk

Daarnaast past het plan, waarvoor ook heel veel parkeerplaatsen nodig zijn, niet in onze gebiedsvisie Reevedelta. Daarvoor zal zowel natuur moeten worden opgeofferd en op die plek kunnen veel woningen niet gebouwd worden. Bovendien is het niet duidelijk wie de kosten voor parkeergelegenheid en infrastructuur gaat betalen. Dit kan de gemeente nog heel veel extra geld gaan kosten. En wij hebben vaak gevraagd om een risicoanalyse want wat gebeurt er als het Hanzepark niet succesvol blijkt, of failliet gaat, en de gemeente een onderkomen voor de IJsselkogge moet blijven garanderen. Zullen de kosten dan op het bordje van de inwoners van Kampen terecht komen? Dat financiële risico willen wij niet nemen.

Hoe nu verder

Omdat de IJsselkogge in 2024 naar Kampen komt, moet er nu nagedacht worden over plannen voor de expositie van de IJsselkogge.