Afbeelding
Roeland Tameling.

Onderzoek naar Bruto Lokaal Geluk in Kampen

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

De stichting Kampen Partners start een nulmeting naar Geluk en Hartelijkheid. Citymarketeer Roeland Tameling legt uit waarom én wat het belang voor ondernemers in Kampen is.

Waarom dit initiatief?

“We gaan onderzoek doen naar het Bruto Lokaal Geluk van Kampen, afgekort BLG. Want in ons strategisch plan voor 2021 en daarna hebben we vastgelegd, dat onze belangrijkste graadmeter voor succes het BLG van Kampen is. Daarvoor is een nulmeting dus onontbeerlijk. Daarnaast onderzoeken we de hartelijkheid van Kampen en haar inwoners. Al deze gegevens zijn een goede basis voor onze metingen in het kader van het programma ‘Kampen All Inclusive’.”

En wat is dat dan, Kampen All Inclusive?

“In de loop van 2021 willen we als samenwerkende partijen een boost geven aan Kampen als inclusieve stad. Ofwel een stad waar iedereen deel van uit kan maken ongeacht verschillen tussen mensen. We gaan activiteiten organiseren die Kampenaren bewust maken van het belang om open te staan voor elkaar en elkaars verschillen, we organiseren ontmoetingen en andere activiteiten die het naar elkaar omzien versterken en we nemen zoveel mogelijk barrières weg voor mensen die wat extra’s nodig hebben om gelijkwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Zodat die mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Ook op die manier willen we echt een hartelijke Hanzestad zijn.”

Kan een stad volgens jou echt bijdragen aan je geluk?

“Ja. Volgens de Atlas voor Gemeenten is er ook duidelijk verschil tussen steden in Nederland. In 2017 was Ede de meest gelukkige gemeente van Nederland, Rotterdam de minst gelukkige, het kampioenschap van Feijenoord niet meegerekend. ‘Gelukkige gemeenten’ zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Daarnaast kunnen mensen zichzelf en elkaar ook gelukkiger maken, bijvoorbeeld door te investeren in contact met anderen.”

Maar wat heeft geluk dan te maken met citymarketing?

“Mensen zijn op zoek naar meer betekenis in het leven en merken moeten daarop aanhaken, schreef Pauline Taks al een paar jaar geleden. Wij denken dat dit ook geldt voor stedelijke merken en in het bijzonder voor Kampen. Door te focussen op korte termijn geluk (“hedonia”) ben je als stad en als merk kortstondig van toegevoegde waarde in het leven van de consument, maar met een focus op betekenis (“eudaimonia”) ben je dat langdurig. Daar gaan wij voor. Het gaat daarbij om mentaal welzijn, sociale verbinding en transcendentie. Dat laatste is een moeilijk woord uit de filosofie, dat zoiets betekent als ‘het naar buiten staan of overstijgen van de mens’.” 

Oef, het wordt nu wel een beetje zweverig hoor! Kan het wat concreter?

“OK, ik doe mijn best. Daarom per onderdeel een voorbeeld uit Kampen ter illustratie. Misschien helpt dat. Ten eerste een manier waarop wij rekening houden met mentaal welzijn. Bijvoorbeeld door onze sociale media daadwerkelijk sociaal in te zetten en niet als een plat promotiekanaal. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ten tweede. Sociale verbinding, dan kun je denken aan  themajaren zoals ‘We’ll meet again 2020’ en ‘Kampen All Inclusive 2021/2022’. Met passende evenementen en de inzet van onze medewerkers als verbindingsofficieren zorgen we voor contactmomenten tussen mensen in Kampen (en daarbuiten). De lockdown zit ons daar natuurlijk flink bij in de weg, maar is ook een extra stimulans om verbindingen tussen mensen te leggen. En dan dat moeilijke woord transcendentie. We werken samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties en zien de grote waarde van muziek, kunst en andere culturele uitingen. Die ondersteunen we daarom met gerichte marketingcommunicatie campagnes. Dat dus.”

En wat hebben ondernemers hier dan aan?

“Dat lijkt me duidelijk. Het is prettiger werken en ondernemen in een omgeving die hartelijk is. In een gemeente waar mensen zich goed in hun vel voelen. Dat levert je betere werknemers op en vrolijke klanten. Bovendien wonen veel ondernemers zelf ook in Kampen. Die hebben het lang niet allemaal makkelijk in deze tijd, dus ieder kleine beetje dat we hen en anderen gelukkiger kunnen maken is meegenomen. Te beginnen met hen de aandacht geven die ze verdienen. Daarom ben ik ook zo blij dat er weer een speciaal krantenkatern voor ondernemers wordt uitgegeven. Ook via deze weg steek ik alle ondernemers in Kampen graag een hart onder de riem. We leven met jullie mee en doen wat we kunnen!”