Afbeelding
Unsplash

Regio Zwolle ontvangt extra ‘boost’ en wil meer…

· leestijd 3 minuten Ondernemen in Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Het zit in de knip! Maar liefst 22,5 miljoen euro voor de zogenoemde ‘Regio Deal’. Hiermee worden achttien projecten in de regio opgestart. Met de Regio Deal investeert de regio onder meer in een ‘meer wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het brede mkb’. Ook wordt de recreatieve sector in balans met de omgeving versterkt. ‘Samen werken we aan de brede welvaart en perspectief voor onze 780.000 inwoners en duizenden bedrijven in de Regio Zwolle. Zo dragen we bij aan een sociaal sterke, innovatieve en klimaatbestendige regio’, aldus EZ-wethouder Geert Meijering.

De Regio Deal is opgebouwd uit diverse actielijnen. Actielijn 1 richt zich op de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb. De tweede actielijn richt zich op het ‘toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt’. In actielijn 3 krijgt een evenwichtige groei van stad en platteland vorm en vanuit actielijn 4 gaat de regio aan de slag met klimaatoplossingen. De achttien projecten vragen een totale investering van ruim 80 miljoen euro. ‘Om niet afhankelijk te zijn van korte termijn investeringen, kiest de regio ervoor om een lange termijn agenda te ontwikkelen’, vertelt Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle. ‘Daarin worden voor de komende vijf tot tien jaar ambities en investeringslijnen geformuleerd. Kampen levert ook een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van deze agenda. Port of Zwolle is een van de projecten die in de komende periode nader wordt uitgewerkt.’

Port of Zwolle
‘Regio Deal’ voor de ‘Regio Zwolle’; prachtig, natuurlijk, maar wat merken de inwoners en ondernemers van Kampen hiervan? Meijering: ‘In Kampen wordt de haalbaarheid van Port of Zwolle, een circulaire haven, onderzocht.’ Volgens de EZ-wethouder onderstreept dit havenplan de grote bereidwilligheid tot regionale samenwerking binnen de Regio Zwolle (een samenwerkingsverband tussen 22 gemeentes en vier provincies). Hier wordt duidelijk verder gekeken dan puur ‘eigen belang’, zo luidt de boodschap. Al heeft Kampen, vanwege haar ligging en haar faciliteiten, nu eenmaal wel de beste kaarten in handen. Meijering: ‘Kampen is de enige plek in de Regio Zwolle waar ‘Port of Zwolle’ zou kunnen worden gerealiseerd. Hier hebben we de ruimte en de mogelijkheid. Zwolle heeft nu eenmaal geen diep vaarwater…’

Overigens is de haven er nog (lang) niet. Vooralsnog gaat het om een studie om de ‘haalbaarheid en economische potentie van zo’n haven te onderzoeken’. ‘Eerder al heeft de gemeenteraad 150.000 euro voor onderzoek beschikbaar gesteld’, aldus de wethouder. Nu wordt er, met fondsen vanuit Regio Deal, een nog groter en grondiger haalbaarheidsonderzoek gestart. ‘Let wel: het besluit of een en ander doorgaat, is aan de gemeenteraad’, zo waarschuwt Meijering. ‘Dit besluit is nog niet genomen en is een politiek gevoelig onderwerp.’ Er wordt aangenomen dat de haven voor een enorme boost voor Kampen én voor de regio gaat geven. ‘Tenslotte leg je een dergelijke haven aan voor een gebied met een straal van vijftig kilometer.’

‘Deze haven biedt volop kansen voor bedrijven in Kampen’, weet ook Weever. ‘De bedrijvigheid in Kampen en omstreken gaat groeien. Er zullen nieuwe bedrijven bij komen; denk aan logistiek gedreven ondernemingen, zoals warehouse en verpakking; maar ook bestaande bedrijven zullen er een ‘boost’ door krijgen. Meer economische groei, als spin-off, mag je ook verwachten bij zakelijke dienstverleners, toeleveranciers en dergelijke. Kortom: dit soort ontwikkelingen gaat kleine en grote mkb-bedrijven in onze gemeente verder helpen. Ze zullen de economie verder aanjagen en de werkgelegenheid (extra) stimuleren.’

Wopke-Wiebes-fonds
Jelle Weever noemt het plan voor de circulaire haven een ‘fantastische ontwikkeling’ voor de stad en juicht de plannen volmondig toe. ‘We gaan inzetten op een circulaire haven, met aandacht voor milieu, groen en landschap.’ Is eenmaal de haalbaarheid vastgesteld, dan kan er aansluitend een subsidieaanvraag gedaan worden voor projectrealisatie. Dat ziet hij al helemaal voor zich: ‘Voor plannen die minimaal 30 miljoen kosten, is er het Wopke Wiebesfonds. Natuurlijk gaan we hierop, als regio, inzetten.’
Het Wopke-Wiebes-fonds is bedoeld voor éénmalige investeringen die de groeicapaciteit van de Nederlandse economie structureel vergroten, maar commercieel gezien niet aantrekkelijk zijn. ‘Het gaat dan om projecten op drie terreinen: fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs’, zo schreef de Volkskrant bij de introductie van het nieuwe fonds afgelopen september. ‘De 20 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds zijn giften, geen leningen. Rendementseisen zijn er niet’, aldus de publicatie. ‘De commissie beoordeelt de ingediende projectvoorstellen aan de hand van een aantal criteria. Zo mag de subsidieaanvraag geen project betreffen dat zonder het Groeifonds ook wel zou doorgaan, maar dan gefinancierd uit andere bronnen.’