Expositie Kamperlijntje in voormalige stationsruimte

Partnerbijdrages

KAMPEN - In de voormalige wachtkamer 2e klasse in Station Kampen is tijdelijk een expositie ingericht over het Kamperlijntje. Deze voormalige wachtkamer heeft nog voor een groot deel de originele beschildering uit 1916 van de Kamper schilder E.J. Bruins. De foto's en documenten zijn afkomstig uit het archief van Kamperlijntjekenner Kasper Haar en de expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gebiedsatelier voor inspraak/ideeën stationsomgeving Bolwerk. Aangezien dit atelier in de maand juli grotendeels gesloten is, is de expositie ook te bezichtigen op zaterdag 12 juli tussen 14.00 en 16.00 uur. Kasper Haar is dan zelf aanwezig om eventuele vragen over het Kamperlijntje en overige (voormalige) Kamper spoorlijnen te beantwoorden. Foto's van alle Kamper spoorlijnen zijn ook te zien op de website www.hetkamperlijntje.nl.Het oude stationsgebouw in Kampen is omgetoverd tot gebiedsatelier. Iedereen kan hier terecht met ideeën en plannen voor het gebied Bolwerk Buitenwacht. ?Het is de plek waar dromen, wensen, vragen en twijfels over dit gebied met elkaar gedeeld kunnen worden en waar nieuwe ideeën tot ontwikkeling kunnen komen. Het is ook een informatiepunt voor Kampenaren en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het markante verleden van dit gebied, maar vooral ook over de toekomstige mogelijkheden.?Na 1 oktober worden alle ideeën verzameld en voorgelegd aan het college van B&W. In het najaar geeft het college aan welke ideeën nader uitgewerkt worden. Voordat het college hierover een besluit neemt, vindt eerst een terugkoppeling naar alle deelnemers aan het gebiedsatelier plaats. Hierna bespreekt het college de resultaten met de gemeenteraad.Foto: Kampen ca. 1900, wachtende reizigers op het perron van het eerste NCS-station Kampen (1865-1911).