Gratis parkeren tijdens Lange Leuke Zaterdagen

Partnerbijdrages

KAMPEN - Tijdens de eerste twee Lange Leuke Zaterdagen kunnen bezoekers van de binnenstad tussen 16.00 uur en 20.00 uur gratis parkeren. De maatregel is genomen om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken tijdens het evenement en kost de gemeente ongeveer 1000 euro aan misgelopen parkeerinkomsten.De Leuke Lange Zaterdagen worden georganiseerd door de OVK en ondernemers uit de binnenstad. Enkele zaterdagen per jaar zijn de winkels langer open en worden de consumenten met een speciaal thema naar de stad gelokt. De eerste editie vindt plaats op zaterdag 30 augustus en heeft een muziekthema. De tweede editie, waarvoor ook een parkeerontheffing gegeven is, vindt plaats op 25 oktober.De werkgroep van de Leuke Lange Zaterdag deed het verzoek voor de parkeerontheffing via de OVK aan de gemeente Kampen. De inspiratiebron hierbij was de Zwolse Vroege Vogel Actie waarbij tijdens de vroege uurtjes ook gratis geparkeerd kan worden. Deze actie trekt bij onze buren veel bezoekers naar de stad.De gemiste inkomsten worden door de gemeente voor de helft gedekt uit het landelijke programma Beter Benutten. Een fonds dat dat door Kampen aangesproken kan worden voor plannen die de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren. Een van de maatregelen die in de doelstellingen van Beter Benutten genoemd wordt is het verspreiden over verschillende tijden van vervoersstromen.Kampen opent de PoortenDe Leuke Lange Zaterdagen zijn onderdeel van het project Kampen Opent de Poorten dat de binnenstad aantrekkelijker moet maken voor consumenten, bezoekers, toeristen en ondernemers. De plannen moeten van de stad volgens de organisatoren een 'winkelbelevenis' maken. De gemeente Kampen heeft bij het project een ondersteunende en facciliterende rol.Tijdens de eerste Leuke Lange Zaterdag wordt ook de Stads Winkel geopend. Een door de ondernemers gerunde winkel waar bestaande en nieuwe ondernemers terecht kunnen met vragen over ondernemen in de binnenstad. De initiatiefnemers hopen dat de winkel ervoor kan zorgen dat meer ondernemers zich in de binnenstad willen vestigen en dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.De ontheffing is gegeven voor de eerste twee edities van de Leuke Lange Zaterdagen. De gemeente evalueert deze dagen en beslist dan of de ontheffing ook voor de laatste twee gegeven wordt.(door Nick de Vries)