Burgemeester ontvangt organisatie Soester Fehde

Partnerbijdrages

KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn ontvangt op vrijdag 1 april om 13.30 uur een delegatie uit de Duitse partnerstad Soest bij de Koggewerf in Kampen. De Soestenaren organiseren op 19 en 20 augustus opnieuw de Soester Fehde, een manifestatie waarbij de strijd om de stad Soest door de Bisschop van Keulen (1444 - 1449) nagespeeld wordt. Burgemeester Koelewijn neemt vrijdag het symbolische verzoek in ontvangst om de stad Soest bij te staan in de strijd tegen de Bisschop van Keulen.


Twee jaar geleden heeft de stad Soest het initiatief genomen om deze periode weer tot leven te brengen. Toen stonden verschillende evenementen in het teken van de historische strijd. Binnen de stadsmuren van Soest is de strijd met de Bisschop opnieuw tot leven gebracht met Middeleeuwse ridders, geschut, enzovoort. Hierbij waren veel Kampenaren betrokken, waaronder de 'Ridders van Kampen' Dolf Schinkel en Wietsche de Jong.


De periode 1444 tot 1449 is een belangrijke episode in de geschiedenis van de stad Soest.


De Bisschop van Keulen, die toen heerste in een groot gebied, wilde zijn macht uitoefenen in alle (vrije) steden is zijn gebied. Soest wilde zich niet aan de Bisschop onderwerpen. De Bisschop besloot toen de stad in te nemen. Die strijd om de heerschappij van de stad vond plaats in de periode 1444 - 1449. Die periode wordt de Soester Fehde genoemd (Fehde staat voor twist).


De stad Soest heeft toen een beroep gedaan op een aantal Hanzesteden, waaronder Kampen, om haar bij te staan in de strijd. Daarvan wordt melding gemaakt in stukken die aanwezig zijn in het archief van Soest. Waarschijnlijk is dit verzoek nooit aangekomen in Kampen. In de archieven van Kampen is dan ook niets terug te vinden.


In 2009 is aan de stad Kampen gevraagd nu wel aan de strijd deel te nemen. Oud-burgemeester Jan Oosterhof heeft dat toen tijdens een symbolische bijeenkomst toegezegd en heeft daarvoor de 'Ridders van Kampen' ingeschakeld. Zij hadden in Soest een eigen kampement bij de stadsmuur en hebben ook aan de strijd meegedaan.


Dit jaar vindt voor de tweede keer de Soester Fehde plaats. Aanstaande vrijdag 1 april komt een delegatie van de organisatoren onder leiding van dr. Frieder Schütz naar Kampen om de burgemeester te vragen weer troepen te leveren. 'Der grosse Sturm auf der Stadt', zoals men dit noemt, wordt gehouden op 19 en 20 augustus.