Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jan Noorland van de SGP-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jan Noorland van de SGP-fractie. Herman IJssel

Raadspraat SGP: Duurzaamheid

Politiek

Duurzaamheid kun je mooi omschrijven als het in evenwicht houden van mens, milieu en economie. Het doel daarvan is om de aarde niet uit te putten. Nu voor ons, maar zeker ook voor onze kinderen.

In de landelijk verkiezingen stond dit onderwerp vol in de schijnwerpers. De ene partij kan het niet genoeg benadrukken, terwijl de andere partij de klimaatproblematiek juist probeert te bagatelliseren.  Juist als het over duurzaamheid gaat, ontbreekt de nuance in de discussies nog al eens. Polariserende termen als “klimaatgekkies” en “klimaatontkenners” vliegen ons om de oren. Soms is het dan moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Als we de realiteit op ons in laten werken, willen we tenminste onze verantwoordelijkheid nemen in het zoeken naar evenwicht tussen mens, milieu en economie. We kunnen de aarde niet (laten) vervuilen. Ook als inwoners van Kampen!

Als SGP proberen we de Bijbelse opdracht van bouwen en bewaren na te streven. Hierbij willen we nadrukkelijk het eerder genoemde evenwicht in het oog houden. De huidige coalitie streeft er naar om als gemeente Kampen in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat is vast wel te realiseren. De vraag is alleen wat er dan met dat evenwicht tussen mens, milieu en economie gebeurt?

Zo worden bedragen genoemd van €40.000 om een huishouden van het gas af te krijgen, waarbij men uitgaat van een goed geïsoleerd huis. Waar moeten zulke sommen vandaan komen? In het kader van dat evenwicht vragen we ons ook af of het een goed besluit geweest om goede tuinbouwgronden in de Koekoekspolder beschikbaar te stellen voor zonneparken? De beschikbare subsidies en winsten hiervan komen niet ten gunste van lokale ondernemers, maar van buitenlandse investeerders. Bovendien zorgt het omvormen van deze tuinbouwgronden tot zonneparken ervoor dat een zo groot gedeelte van de beschikbare ruimte op het net in beslag genomen wordt, dat de ruimte voor onze eigen inwoners in het gedrang komt. Denk daarbij niet alleen aan zonnepanelen op woonhuizen: Als een ondernemer zonnepanelen op zijn dak wil plaatsen, of een tuinbouwbedrijf uit wil breiden, dan hoort men dat er de eerste jaren geen ruimte is omdat de netcapaciteit ontoereikend is. Als SGP blijven we daar aandacht voor vragen.

Daarnaast wordt er veel gesproken over aardwarmte. Ook dit brengt een hoge investering en veel papierwerk met zich mee. Dit is geen eenvoudige weg. Wel is goed alle oplossingen af te wegen. Zo komt ook de discussie rond kernenergie weer op gang. Wat de SGP betreft is ook dit een reële optie. Ook binnen de energieopwekking zullen we een zeker evenwicht moeten bewaren. We kunnen niet toe met enkel zonnepanelen – niets is zo veranderlijk als het weer!

Kortom, er zal in de toekomst een gezond evenwicht gezocht moeten worden, zodat we de komende generaties niet op een achterstand zetten. Niet wat klimaat, maar ook niet wat economie betreft!