Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Erik Jan Vinke van de SGP-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Erik Jan Vinke van de SGP-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat SGP: Gaat de Kamper samenleving weer open?

Politiek

Het aantal coronabesmettingen daalt al een tijdje. Ook liggen er steeds minder mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Daarbij lezen we dat het aantal gevaccineerde mensen toe neemt. Ik begrijp dat veel mensen dit positief duiden. Het einde van de coronapandemie lijkt daarmee in zicht, helemaal nu ook de landelijke overheid voldoende redenen ziet om beperkende maatregelen terug te draaien. Maar toch moeten we niet vergeten dat de druk op de mannen en vrouwen in de zorg nog ongekend hoog is, dat reguliere zorg voorlopig nog niet op het oude niveau is en dat er nog steeds veel mensen ernstig ziek worden. Kortom: ik ben dankbaar dat het nu de goede kant op gaat, maar het brengt mij nog niet in een juichstemming.

Toch doet het mij deugd dat we onlangs in de commissie Bestuur en Middelen gesproken hebben over het ‘Heropeningsplan 2021’ van de gemeente Kampen. De gemeente is namelijk van plan een Heropeningsfonds in het leven te roepen van een half miljoen euro als steun voor nieuwe ideeën, activiteiten en (kleine) evenementen met als doel om de Kamper samenleving te ‘openen’ om elkaar weer te ontmoeten. En dat is echt nodig. De afgelopen maanden zijn veel ontmoetingen niet doorgegaan. Vanwege de beperkingen werd er niet of nauwelijks gemusiceerd, gezongen of gesport. Ook kerkgangers konden maar sporadisch naar de kerk. Dat dit af en toe kon, ervaar ik als een grote zegen. Maar van gezellige ontmoetingen met geloofsgenoten was echter geen sprake. De afgelopen maanden was voor iedereen zwaar, de samenleving zat eigenlijk op slot.

Met het Heropeningsplan wordt vooruit gekeken. Het plan focust zich op ondersteuning van samenbindende activiteiten en initiatieven zodat inwoners van Kampen elkaar weer ontmoeten. Daarnaast worden een aantal ondernemers enigszins financieel tegemoet gekomen. Hoewel kerken in dit plan niet genoemd worden kon de wethouder geen reden bedenken waarom dit fonds niet beschikbaar zou zijn voor (inter)kerkelijke activiteiten. Die redenen zie ik ook niet. Net als andere verenigingen spelen kerken namelijk een grote rol in de samenleving. Een groot deel van de Kamper bevolking is verbonden aan een kerk. Jong en oud ontmoeten elkaar juist vanwege deze verbondenheid. Ook kan ik me voorstellen dat kerken een dienende rol willen vervullen in ontmoetingen met de buurt. Fijn dat hiervoor ruimte blijft in Kampen.

Met dit plan kijken we voorzichtig vooruit. Laten we op verantwoorde wijze vormgeven aan de toekomstplannen. Alleen met de zegen van Boven gaat de Kamper samenleving weer open.