Afbeelding
Tennekes.

Column burgemeester Bort Koelewijn: ‘De raadsverkiezingen komen er aan!’

· leestijd 1 minuut Politiek

Het lijkt nog ver weg, de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Toch zijn de voorbereidingen al in volle gang! Dinsdagavond heb ik het gesprek met bestuurders van alle plaatselijke politieke partijen die willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Ook de huidige fractievoorzitters in de gemeenteraad zijn bij het gesprek aanwezig.

De besturen van politieke partijen bereiden zich voor op de raadsverkiezingen. Daar komt best wat bij kijken. Hoe stel je een nieuw verkiezingsprogramma voor jouw partij samen? Welke punten zijn van belang om daarin op te nemen? Waar sta je voor? Hoe concreet formuleer je de plannen in het verkiezingsprogramma? Op welke thema’s wil je je onderscheiden van andere partijen? Wie betrek je hierbij

Daarnaast hebben besturen van politieke partijen een zeer verantwoordelijke rol om een kandidatenlijst samen te stellen. Om raadslid te kunnen worden, moet je wel op die lijst staan. Hoewel betrekkelijk weinig mensen lid zijn van een politieke partij bepalen zij wel wie raadslid kunnen worden en wie niet. Hoe vind je geschikte kandidaten? Inwoners die een bijdrage kunnen en willen leveren en daarvoor tijd willen maken. De Kieswet stelt heel formele eisen aan de indiening van de kandidatenlijst. In elk geval zal die op tijd moeten worden opgeleverd bij de gemeente. Ook wordt een beroep gedaan op de besturen van de partijen om aandacht te geven aan integriteit van kandidaten en aan het voorkomen van belangenverstrengeling. Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen om samen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast te stellen. De bijeenkomst van dinsdagavond is er om de besturen te helpen door hen helderheid te geven over termijnen en eventueel afspraken te maken welke faciliteiten gewenst zijn om u als inwoner over de verkiezingen te informeren. En dan breekt de campagnetijd aan. Maar zover is het nog niet.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022; het lijkt nog ver weg. En het lijkt misschien ook ver van uw bed. Toch kunt u de lokale politieke partijen persoonlijk helpen! Mag ik een suggestie doen? Ik herinner me dat er vroeger in damesbladen een rubriek bestond met brieven aan ‘lieve Mona’. Inderdaad al weer lang geleden. In een enkele zin gaf een briefschrijfster of -schrijver daar een vraag of wens in weer. Meestal werd die door Mona beantwoord met goede raad. Zo kunt u ook een wens of een suggestie doen aan (een van de) plaatselijke politieke partijen. Laat u horen!

Wilt u en wil jij wensen en suggesties richten aan gemeente Kampen, onderdeel Communicatie, Postbus 5009, 8260 GA te Kampen of per mail aan communicatie@kampen.nl. 

Dan zal ik ervoor zorgen dat uw wens of suggestie bij de politieke partijen terecht komt. Uiteraard is het aan hen wat zij ermee gaan doen. 

Bort Koelewijn

Nick de Vries

Nick de Vries