Afbeelding
Aangeleverd.

Verkiezingen 2021: Wat kunnen de politieke partijen betekenen voor Kampen?

· leestijd 5 minuten Algemeen

De rode potloden worden weer geslepen. Op 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Vanwege corona mag er dit jaar al twee dagen eerder gestemd worden, vanaf maandag 15 maart. Waar kan uw stem het best naartoe gaan om in onze regio iets te veranderen? De Brug vroeg het aan de Kamper partijen uit de gemeenteraad. Wat kan jullie partij specifiek betekenen voor onze regio en op welke kandidaat behartigt onze belangen het beste. In dit artikel de reactie van de laatste drie partijen.

GroenLinks: Meer Toekomst, meer GroenLinks

GroenLinks kiest voor eerlijk en sociaal, voor groen en gezond. GroenLinks kiest voor Toekomst. Eerlijk: kansenongelijkheid en discriminatie aanpakken, minimumloon naar 14 euro, grote investering in onderwijs en zorg, macht van multinationals beperken. belastingontwijking aanpakken.


Aangeleverd.

Sociaal: samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg, geen 0-urencontracten, betaalbare woningen, geen eigen risico in de zorg voor lage inkomens, armoede bestrijden. Groen: klimaatverandering ambitieus aanpakken, duurzame landbouw, meer ruimte voor natuur, minder afval, beter openbaar vervoer.

Gezond: wachtlijsten in de zorg wegwerken, afschaffing bio-industrie, schone lucht, groen in alle wijken, dierenwelzijn verbeteren

Suzanne Kröger (GroenLinks, nummer 7) heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze regio. Met stip op 1 door haar inzet tegen Lelystad Airport.

Vanwaar dat bezwaar tegen Lelystad Airport?

“Lelystad Airport is een achterhaald plan, gebaseerd op rammelende onderzoeken. Nu, midden in een klimaatcrisis, nog  een vliegveld openen, is bizar. Vanaf het begin - zeker 15 jaar geleden - was duidelijk dat de locatie van Lelystad Airport voor heel veel overlast gaat zorgen. Vliegtuigen moeten lang laag vliegen doordat het luchtruim al zo vol is met al het vliegverkeer van Schiphol. Dat verstoort de rust op de Veluwe en langs de IJssel. Juist in een gebied waar nu nog ruimte is voor stilte en natuur creëer je dan nog meer vliegtuigoverlast.

Een extra vliegveld is helemaal niet nodig. Schiphol heeft heel veel overbodige vluchten. Vóór corona waren er zestig (!) vluchten per dag naar Londen, terwijl je daar ook prima met een snelle trein heen kan.”

Welke alternatief zie je? 

“Ik heb me als Kamerlid hard gemaakt voor het vervangen van korte afstandsvluchten door snelle treinen. Meer treinen, minder vliegen! Ook heeft vliegen nu geen reële prijs. Voor 25 euro naar Barcelona: dat kan alleen omdat de echte kosten - vervuiling en overlast - door ons allemaal betaald worden. Het laatste wat we nu moeten willen is de luchtvaart verder aanjagen met een vliegveld voor prijsvechters, zoals Lelystad Airport bedoeld is. De klimaatcrisis vraagt stappen van ons allemaal, ook van de luchtvaartsector. 

 We kunnen nu kiezen hoe de luchtvaart na corona er uit komt te zien. Gaan we terug naar hoe het was, met alle overlast en vervuiling? Of kiezen we voor minder vliegen en inzetten op alternatieven. Dan is Lelystad Airport onnodig, en geven we de natuur en stilte de ruimte. Voor een gezonde omgeving, voor een gezonde toekomst. Als GroenLinkser wil ik me daarvoor in de Tweede Kamer weer vier jaar inzetten.” 


Bijdrage PvdA: Waarom een stem op de PvdA ook een stem voor Kampen is?

De regering zit in Den Haag. Maar hoe weten die Kamerleden nou wat bij jou om de hoek gebeurt en belangrijk is? De PvdA heeft, evenals de meeste landelijke partijen, overal in het land gewesten en afdelingen waar warme verbindingen mee zijn. 

Voor landelijke verkiezingen en -volgend jaar- gemeenteraadsverkiezingen is het dan ook een groot voordeel om op een partij te stemmen die op al die niveaus goed vertegenwoordigd is. Samen sta je sterk en kun je iets voor je buurt, stad/dorp, gemeente, provincie en land betekenen!

Zo werkt het ook met landelijke verkiezingen. Op de kieslijst zijn er natuurlijk niet uit alle gemeenten vertegenwoordigers – dat kan eenvoudigweg niet. Maar door de netwerken zijn ook de landelijke politici goed op de hoogte van wat er bij jou om de hoek gebeurt. Vanuit Kampen en regio Zwolle zijn die verbanden van oudsher binnen de PvdA heel sterk.


Aangeleverd.

Op wie van de PvdA-lijst jij je stem uit wil brengen, is puur persoonlijk. Vind je het belangrijk om op de eerste vrouw te stemmen? Of stem je liever op de eerste met een niet-westerse achtergrond, of op de eerste ondernemer, op de eerste uit de LHBTI+, etc. De meeste mensen die op een partij stemmen, brengen hun stem uit op de lijsttrekker. In het geval van de PvdA is dat Lilianne Ploumen. En goede alternatieven zijn de nummer twee van de lijst, Khadija Arib – de voorzitter van de Tweede Kamer, Henk Nijboer, de nummer 3, uit Groningen, of Attje Kuiken de nummer 4.

Wat zijn voor jou als Kampenaar nu belangrijke onderwerpen waar de PvdA zich sterk voor maakt?

Goed onderwijs met voldoende leerkrachten en gelijke kansen, een nette baan en een betaalbare woning; Armoedebestrijding en tegengaan van belastingontduiking door grote bedrijven; Verhogen van het minimumloon; Kunst, cultuur en monumentenzorg; Goed Openbaar vervoer in de regio en op het platteland.

Een stem op de PvdA is ook een stem op de regio en op de verbinding van Kampen met de Tweede Kamer!

Manfred Haveman, Fractievoorzitter PvdA Kampen.

Bijdrage SGP: Wat een stem op de SGP betekent voor Kampen

De SGP is één van de meest regionale partijen in de Tweede Kamer. Als enige traditionele partij heeft de SGP bijvoorbeeld geen raadszetels in Amsterdam. SGP-stemmers wonen meestal buiten de grachtengordel, in gemeenten zoals Kampen, in dorpen zoals Grafhorst of IJsselmuiden.

Dat zie je goed bij een onderwerp als infrastructuur. De SGP is niet de enige partij die in wegen wil investeren. Maar anders dan vorige kabinetten denkt de SGP daarbij niet aan de A10, maar aan onveilige en drukke N-wegen. In Kampen is dat de N50. Het stuk langs Kampen moet in 2023 verbreed zijn; de SGP pleit ervoor de hele weg tot bij Zwolle onder handen te nemen. Dat zou de bereikbaarheid van de stad concreet verbeteren.

De SGP komt ook op voor de agrarische sector. Daar was de afgelopen jaren reden genoeg voor. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofwet, die deze week in de Eerste Kamer ligt. Als een kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, dan moet het bij andere partijen steun vinden. Toen hebben drie oppositiepartijen, waaronder de SGP, met de minister onderhandeld. De SGP steunt de minister in ruil voor meer tijd om uitstoot te reduceren, vergunningen voor landbouwbedrijven die volgens de eerdere wet illegaal stikstof uitstootten, en een eerdere evaluatie van de gevolgen van de wet, in 2023 al en niet pas in 2028. 

De scherpe randjes zijn zo van de wet af.

Dat klinkt bescheiden, dat is waar. Maar als de SGP niet meegedaan had, dan had het kabinet elders steun gezocht. Dat moest, al was het maar voor de bouwsector. En er waren alternatieven. De wet bijvoorbeeld die GroenLinks indiende. Daarin stonden veel zwaardere reductiedoelen, die vooral door de landbouwsector gehaald moesten worden. Ook de PvdA wilde het kabinet wel aan een meerderheid helpen, maar wel met een verzwaring van het beleid. Dan was de landbouw het kind van de rekening geworden. Ook in de gemeente Kampen.

Daar is de SGP geen voorstander van. Ook niet bij de energietransitie. Het is mogelijk om landbouwgronden vol zonnepanelen te leggen. Dat heet dan verduurzamen, maar het gaat wel ten koste van de land- en tuinbouw. De SGP wil landbouwgrond voor de landbouw houden. En er zijn alternatieven. Experts stellen bijvoorbeeld dat kernenergie ook een goede, veilige en duurzame oplossing kan zijn, die veel minder ruimte inneemt.

De SGP is vóór een kleine overheid, die haar eigen taken verstandig en trouw uitvoert, maar die het gewone leven zoveel mogelijk aan de mensen overlaat. Dat betekent niet teveel regels. Maar ook oppassen met de belastingdruk en de staatsschuld: dat moet uiteindelijk allemaal door gewone mensen opgebracht worden.

De SGP past heel goed bij de gemeente Kampen. Niet voor niets is de SGP in de raad de grootste oppositiepartij. Kampen is een gemeente waar veel mensen de Bijbel lezen en naar de kerk gaan, waar we op zondag gezamenlijk de rustdag vieren. Dat is het soort gemeente waarin de SGP zich thuis voelt, en waar ze voor staat.

We hopen dat de Kamper kiezer zich ook bij de SGP thuis zal voelen.