Afbeelding
Foto Tennekes

Sportwethouder Geert Meijering: ‘2021 wordt het jaar van het herstel'

· leestijd 3 minuten Sport

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Geert Meijering is sinds 2014 actief als sportwethouder en is bezig aan zijn tweede periode. De afgelopen jaren is er veel gebeurd, zoals de realisatie van nieuwe sportaccommodaties, de totstandkoming van het sportakkoord, het afronden van de bezuinigingen op sport en de coronacrisis. De Brug blikt met de wethouder terug en kijkt vooruit. Vandaag het eerste deel.

Wanneer je met een sportwethouder terugblikt, ontkom je niet aan het coronavirus. "Sportief gezien was het echt een waardeloos jaar", zegt Meijering resoluut. "Ik heb gezien dat het er bij veel verenigingen heeft ingehakt. En dan niet alleen door het gemis van de kantine-inkomsten. Als club mis je de binding met de leden. En ook het verenigingsleven, een biertje met elkaar, het vieren van een kampioenschap, noem maar op. Dat is allemaal stilgevallen. Gelukkig heb ik ook gezien dat verenigingen niet stil hebben gezeten en creatief waren toen er weer wat mocht."

Toch blijft hij optimistisch. "Ik geloof er heel erg in dat 2021 het jaar wordt van het herstel. Volgend jaar komt er een vaccin beschikbaar en als mensen zich laten vaccineren, heb je de grootste kans dat we zo snel mogelijk uit deze crisis komen. Dan kan er ook weer gesport worden. Ik denk dat het einde in zicht is." Ondanks het feit dat de Kamper sport hard wordt getroffen door de coronamaatregelen is de wethouder niet somber over de toekomst van de verenigingen. "Ik zie veel clubs die relatief gezond zijn en niet zomaar omvallen”, aldus Meijering. Wel maakt hij zich zorgen over de sportscholen. "Ik denk dat je het lidmaatschap van een vereniging minder snel opzegt dan van een sportschool. Ik hoop dat de sportscholen, die ook belangrijk zijn voor de sport in Kampen, voldoende in de benen kunnen blijven.”

Tijdens de coronacrisis heeft de gemeente getracht om de sport te ontzien en te ondersteunen. "We hebben de huur kwijtgescholden en geprobeerd om juist in deze tijd dingen te organiseren. In het voorjaar stond een grote bijeenkomst gepland voor alle verenigingen in het kader van het sportakkoord. Dat kon niet doorgaan. Vervolgens hebben we dit in het najaar digitaal gedaan. Daar kwamen toch tachtig man op af. Dat bleek landelijk gezien een gigantisch aantal te zijn. We hebben geprobeerd om iets aan te bieden op inhoud. Ook om het contact met de sport te behouden.”

Besturen

In coronatijd is het niet altijd even leuk om als sportbestuurder te fungeren. Steeds moest er worden geschakeld na de afkondiging van nieuwe maatregelen. De afgelopen jaren is besturen in de sport sowieso steeds uitdagender geworden door bijvoorbeeld steeds meer regelgeving. Daardoor stappen mensen minder snel in een bestuur. Daarnaast hebben clubs te maken met maatschappelijke veranderingen. In deze tijd hebben mensen steeds minder zin en/of tijd om zich als vrijwilliger te binden aan een vereniging. Ook daardoor kunnen clubs steeds moeilijker bestuursleden vinden. "Dat beeld zie je niet alleen in de sport, maar ook bij bijvoorbeeld muziekverenigingen, kerken en politieke partijen. De mentaliteit verandert, mensen veranderen en het vrijwilligerswerk verandert. In het kader van het sportakkoord wil de gemeente de verenigingen hierbij helpen. Hoe kun je zoveel mogelijk leden benutten? Ook voor het dagelijks bestuurlijk werk wat gedaan moet worden. Het aantal mensen dat al 25 jaar voorzitter is van een voetbalvereniging gaat steeds minder voorkomen. Ik heb daar geen pasklaar antwoord op, maar we proberen verenigingen daarbij wel te helpen", aldus Meijering. "Hoe? Bijvoorbeeld door kennisoverdracht. Hoe krijg je je leden zoveel mogelijk actief? Hoe richt je je vereniging zo efficiënt mogelijk in. We zeggen niet als gemeente hoe je het moet doen, maar in samenwerking met de provincie, NOC*NSF en specifieke sportbonden proberen we verenigingen daarin te coachen. In de afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld IJVV en Wit-Blauw daarvan gebruik gemaakt en stappen gezet."

Hij spreekt lovend over Wit-Blauw. De korfbalvereniging heeft de verbouwing van de kantine gecombineerd met de introductie van de 'Gezonde Kantine' in 2021. "Dat vind ik prachtig. Ze hebben de leden in stappen meegenomen. Het is niet zomaar een hobby van een voorzitter of bestuurslid. Bij Wit-Blauw hebben ze met elkaar nagedacht welke waarden belangrijk zijn. Natuurlijk is het eerste team belangrijk, maar de verenigingsstructuur en het gezonde sporten met een rookvrije accommodatie en een gezonde kantine horen daarbij. Het heeft geen zin dat ik dat als wethouder ga opleggen aan de verenigingen, zo werkt het niet. Wit-Blauw is zelf dit project ingegaan. Het is een voorbeeld hoe het heel goed kan", aldus Meijering.


Bij Wit-Blauw hebben ze met elkaar nagedacht welke waarden belangrijk zijn.