Afbeelding

Gymnastiekverenigingen DOS Kampen en THOR smelten samen

· leestijd 1 minuut Sport

KAMPEN - De gymnastiekverenigingen DOS Kampen en THOR gaan verder als één vereniging. Dat hebben beide verenigingen laten weten. Bij deze samensmelting is GV DOS Kampen de leidende vereniging. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de leden van GV DOS Kampen en GV THOR.Beide verenigingen begonnen vorig jaar een onderzoek naar een mogelijke onderlinge samenwerking. Daaruit bleek dat een vergaande samenwerking veel financiële voordelen biedt. Door een samenvoeging kunnen de kosten worden gedeeld en hoeft de contributie niet extreem de lucht in. Ook is er volgens de gymnastiekverenigingen door de samensmelting sprake van een betere verdeling van de uren. “Wij kunnen efficiënter groeperen en met een bredere keuze uit de leiding kunnen we de beschikbare uren invullen”, zo laten DOS Kampen en THOR weten. “Het streven is hierbij dat wij zoveel mogelijk bestaande groepen zullen handhaven, maar deze worden mogelijk samengevoegd met een groep van een andere vereniging. Deze samenvoeging zal altijd eerst worden voorgelegd aan de leiding en het gezamenlijke bestuur. Daarbij zal altijd rekening worden gehouden met leden, groepsgrote, leeftijd en nivo." De gezamenlijke vereniging zal onder de vlag van GV DOS Kampen zichtbaar zijn en de statuten en reglementen, zoals die nu bij GV DOS gelden, zullen leidend zijn voor het verdere beleid. Wel zal het logo van GV THOR en de daarbij behorende erepenning behouden blijven en een plek krijgen binnen GV DOS Kampen. De grootste verandering zal plaatsvinden bij de selectiegroepen van GV THOR. Met deze groep is al extra overleg gevoerd. “De eerste contacten en reacties zijn positief genoeg om hiermee verder aan de slag te gaan." Beide besturen zijn zeer enthousiast over de voorgenomen samenwerking. "We zijn druk bezig om een werkbaar compromis te realiseren." De clubs hebben 1 juni genomen als einddatum. Bij de Algemene Ledenvergaderingen van GV DOS Kampen en GV THOR wordt een toelichting gegeven en de voorgenomen plannen ter goedkeuring aan de leden aangeboden. “Als de leden ons goedkeuring geven, kunnen we een nieuwe start maken met een gemêleerd gezelschap aan gymnasten en zullen we de uitdaging aangaan onder de werknaam: ‘GV DOS’ met als subtitel: ‘Samenwerkend met GV THOR’”, aldus beide verenigingen.