Waterschap maait enkele watergangen eerder

Algemeen

REGIO - Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen  en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer.

Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger. Normaal gesproken maait het waterschap vanaf 1 juni.

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet natuurbescherming. Een van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. De oever worden niet gemaaid, alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.

Alleen watergangen waar niet genoeg water aangevoerd kan worden worden gemaaid. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, worden zoals gewoonlijk na 1 juni gemaaid. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Afbeelding