Deze pagina van Raadspraat is geschreven door Anne Adema van de CDA-fractie.
Deze pagina van Raadspraat is geschreven door Anne Adema van de CDA-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat CDA: Kampen, Hanzestad voor de toekomst

· leestijd 1 minuut Algemeen

Wanneer ik elders in het land op bezoek ben geweest en thuiskom in onze mooie stad, vervult me dit altijd met enige trots.

Kampen heeft wat mij betreft het mooiste stadsaanzicht van ons land. De gouden wielen van de stadsbrug, de Nieuwe Toren en de Bovenkerk; ik kan er geen genoeg van krijgen. Mijn gedachten gaan dan al snel terug naar ons roemrijke verleden als Hanzestad. Door samenwerking en zelfvertrouwen hebben onze voorouders ons iets bijzonders nagelaten.

Door onze geschiedenis als Hanzestad zijn we nog steeds een aantrekkelijke stad voor toeristen die ons graag bezoeken. Het aantal toeristen neemt gestaag toe. Zo is bijvoorbeeld het aantal riviercruiseschepen dat aanmeert aan de Kamper kades tussen 2018 en 2020 bijna verdubbeld. Dit biedt prachtige kansen voor Kampen als toeristische Hanzestad met een sterk nautisch profiel en een gevarieerd winkelaanbod in de binnenstad. 

Maar de toename van het aantal riviercruiseschepen heeft ook een keerzijde. In januari zijn fractievoorzitter Jan Marskamp en fractiesecretaris Niek Teune in gesprek gegaan met omwonenden van de IJsselkade. Uit de gesprekken werd duidelijk dat ze overlast ervoeren van schepen die afgemeerd lagen aan de IJsselkade-bovenstrooms. Bij een oostenwind worden stank, lawaai en vuil letterlijk tegen hun huizen geblazen. Deze geluids- en stankoverlast wordt veroorzaakt door schepen die noodgedwongen hun dieselaggregaten moeten laten draaien voor het opwekken van stroom omdat ze tot op heden geen gebruik kunnen maken van walstroom. Het CDA heeft daarom naar aanleiding van het ervaren ongemak van omwonenden aan de IJssel het college verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van walstroom aan de IJsselkade. 

Walstroom zal de luchtkwaliteit en het leefklimaat enorm verbeteren. Als CDA vinden we het belangrijk dat de voorzieningen die in onze gemeente worden aangeboden milieuvriendelijk, duurzaam en veilig zijn. We zijn daarom blij dat het college een raadsvoorstel  heeft opgesteld om groene walstroom te gaan realiseren. Op die manier kunnen we in de toekomst schepen blijven ontvangen. Toeristen kunnen dan blijven ronddwalen in onze prachtige binnenstad. En omwonenden kunnen met plezier blijven wonen in onze stad aan de IJssel. Zo maken we samen onze geliefde Hanzestad klaar voor de toekomst en generaties die na ons komen.