Juf Elly leest voor onder de Leesboom van Kindcentrum de Mirt
Juf Elly leest voor onder de Leesboom van Kindcentrum de Mirt (foto: Maarten van Gemert)

Netwerk schoolbibliotheken breidt zich gestaag uit

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Op twee Kamper basisscholen kreeg de Kinderboekenweek een extra feestelijk tintje. Zowel SmdB De Fontein als Kindcentrum de Mirt openden hun vernieuwde schoolbibliotheek. Dat luidde voor beide tevens de start in van de samenwerking met Bibliotheek Kampen onder de noemer ’De Bibliotheek op school’. Gereformeerde basisschool De Mirt onthulde tevens haar nieuwe logo waarmee de overgang naar een breder concept wordt gemarkeerd.

Het thema van de Kinderboekenweek luidde dit jaar ’En toen?’. De Mgr. Zwijssenschool en De Fontein gingen terug naar de riddertijd. Op de Rooms-Katholieke Mgr. Zwijssenschool werden de leerlingen bij de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 30 september welkom geheten door jonkvrouwen. Dat bleken de leraressen te zijn en door de school heen lag uitrusting van de Knights of Camelot. Op twee andere Kamper basisscholen werd de Kinderboekenweek aangegrepen om de nieuwe schoolbieb te openen.


Leerkrachten Mgr. Zwijssenschool trappen Kinderboekenweek af als ridders en jonkvrouwen (foto: aangeleverd)

Ridder Dolf bij De Fontein
School met de Bijbel De Fontein nam een week na de Mgr. Zwijssenschool het ridderthema ter hand. Ridder Dolf kwam op bezoek om de volledig gereviseerde schoolbibliotheek te openen. Vooraf was Genaro uitgeloot om zijn schildknaap te mogen zijn. Hij hielp bij het kado uitpakken van Ridder Dolf voor de school: het prentenboek ’De gele ballon’. De biebmoeders werden geridderd tot Sterrengevers oftewel de mensen die boeken bij kinderen brengen. Lezen brengt immers lichtstraaltjes (sterretjes) in het leven.

Er was veel werk verzet door leerkrachten en ouders om een inventarisatie te maken van de oude schoolbieb. Bij het opruimen van verouderde boeken en de aanschaf van nieuwe, heeft leesconsulente Jirina Hoitink De Fontein ondersteund. Vanuit Bibliotheek Kampen komt ze al een jaar bij de school over de vloer. Als 23e basisschool heeft De Fontein zich gevoegd in de samenwerking ’De Bibliotheek op school’.


Ridder Dolf en leerlingen openen nieuwe schoolbibliotheek van ‘De Fontein’. (foto: Maarten van Gemert)

De Mirt gaat verder als Kindcentrum
De laatste dag voor de herfstvakantie werd een feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek bij gereformeerde basisschool De Mirt. Zij vervolgt als Kindcentrum de Mirt. De grondslag wordt breder getrokken naar ”positief christelijk” en kinderen van 0 tot 13 jaar zijn voortaan welkom. Dit ligt in lijn met het beleid van de overheid die naast onderwijs graag meer opvang geboden ziet. Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand maar het blijft ”een onderwijsinstelling waar didactisch handelen voortborduurt op de pedagogische basis”, aldus directrice Elly Hofstede.

De school is de afgelopen maanden flink verbouwd. Naast uitbreiding is er toegewerkt naar een open en transparante behuizing. De verspreid over klassen aanwezige boeken zijn in één centrale schoolbibliotheek verzameld. De Mirt sluit zich als 24e basisschool aan bij ’De Bibliotheek op school’. In de open en centrale ruimte is een leesboom geplaatst die terugkomt in het nieuwe logo.


Nieuw zitje bij binnenkomst Kindcentrum de Mirt.(foto: Maarten van Gemert)

Kampen Leest!
SmdB Het Visnet in Grafhorst en de Rehobothschool in IJsselmuiden hopen zich nog dit schooljaar aan te sluiten bij de samenwerking. Hiermee wordt invulling gegeven aan het convenant ‘Kampen Leest!’ dat in november vorig jaar werd ondertekend door bibliotheek, gemeente en alle schoolbesturen voor primair onderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs ligt de prioriteit met name bij de onderbouw van het VMBO. Het Pieter Zandt College ondertekende vorig jaar het convenant en de Bibliotheek hoopt dat de beide andere middelbare scholen in Kampen volgen.
In het convenant tekenen de partijen voor een geletterde gemeente. Zij beloven zich gezamenlijk ervoor in te zetten dat alle kinderen in Kampen de kans krijgen op te groeien in een taalrijke omgeving.


Kinderzwerfboekenstation Huize Dijkstra aan de Sterrenkroos (foto: Maarten van Gemert)

De Bibliotheek op school
“In de bibliotheek gebeurt achter de schermen veel meer dan mensen soms beseffen”, vertelt Jirina Hoitink. Zij is één van de zes leesconsulenten die wekelijks te vinden zijn op de 24 scholen die nu een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met Bibliotheek Kampen.

Elke school heeft daarmee een vaste contactpersoon, die de school adviseert op het gebied van (voor)lezen, tips geeft aan leerkrachten, boekpromoties verzorgt in de klassen, met leerlingen in gesprek gaat over boeken en natuurlijk de schoolbibliotheek beheert.

De Bibliotheek werkt ook samen met alle 34 locaties voor kinderopvang in de gemeente. Twee leesconsulenten doorkruisen daarvoor wekelijks Kampen, IJsselmuiden en de kernen. Daarnaast coördineert Bibliotheek Kampen programma’s die grotendeels draaien op vrijwilligers, zoals de BoekStartochtenden, de VoorleesExpress en de Kinderzwerfboekstations.

..Leerkrachten Mgr. Zwijssenschool trappen Kinderboekenweek af als ridders en jonkvrouwen.
Ridder Dolf plus leerlingen openen nieuwe schoolbibliotheek van 'De Fontein'.
Nieuw zitje bij binnenkomst Kindcentrum de Mirt.
Kinderzwerfboekenstation Huize Dijkstra aan de Sterrenkroos.