Coördinator Karin Grotenbreg (links) en wethouder Jan Peter van der Sluis.
Coördinator Karin Grotenbreg (links) en wethouder Jan Peter van der Sluis. (foto: Maarten van Gemert)

”Diepe buiging” gemeente Kampen voor GGD IJsselland

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
IJSSELMUIDEN – De door menigeen lang verwachte teststraat in Kampen is vanochtend geopend. In IJsselmuiden beter gezegd, aan het Tasveld 17 op industrieterrein Zendijk. Wethouder Jan Peter van der Sluis opende de testfaciliteit samen met Karin Grotenbreg en Gerbrig Filius van GGD IJsselland. De uitbreiding van testlocaties maakt onderdeel uit van de landelijke opschaling.

Locaties
Na lang zoeken heeft GGD IJsselland onderdak gevonden in het dijkmagazijn van waterschap Drents Overijsselse Delta, waaromheen een paar jaar geleden de nieuwe gemeentewerf is aangelegd. In dat pand verzamelt gewoonlijk de Hoogwaterbrigade zich. Hun materiaal ligt achterin een loods opgeslagen. Mocht er zich hoog water aandienen in het voorjaar, kunnen de vrijwilligers ”om ons heen werken”, aldus Karin Grotenbreg.
De GGD-verpleegkundige was tot de coronacrisis uitbrak werkzaam op het consultatiebureau en bij de reizigerszorg. Sinds maart is ze ”coördinator bemonsteringen” bij een team dat inmiddels is uitgegroeid tot vijf coördinatoren voor de zeven vaste testlocaties die GGD IJsselland straks heeft na opening van een testlocatie in Hardenberg aanstaande vrijdag en volgende week in Raalte.

Aantallen
Gerbrig Filius, één van de woordvoerders bij GGD IJsselland, schetste aan de coronaschaars aanwezige pers de aantallen. In IJsselmuiden wordt gestart met ongeveer 150 testen per dag, zeven dagen per week van acht tot drie. Dit laatste is afhankelijk van de tijdblokken die worden gezet voor de gemaakte afspraken en de toe- danwel afname van de testbehoefte of -noodzaak.
In de gehele regio IJsselland vinden momenteel zo’n 1500 testen plaats door zo’n 120 testers. Eind van het jaar zal het coronateam GGD IJsselland naar verwachting 260fte bedragen. Dat zijn (veel) meer dan 260 medewerkers want diverse nieuw aangetrokken krachten werken in deeltijd. Het werk is ”intensief” volgens een medewerkster van een commerciële teststraat in Genemuiden, zoals die in Kampen niet van de grond zijn gekomen.

Waardering
Wethouder Jan Peter van der Sluis sprak van ”een diepe buiging van de gemeente voor het testteam” die alles hebben opgezet en uit hebben te voeren. Even was alle kritiek vergeten op de lange wachttijden voor een coronatest. Of de reistijden naar Zwolle of andere locaties, als men zich al per auto kon verplaatsen.
De Kamper testlocatie kent voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets. Het is de bedoeling dat men uit- of afstapt en de loods van het waterschap binnenloopt, volgens de aangegeven route met behoud van afstand en met mondneusmasker. Binnen zijn twee testeenheden gebouwd die telkenmale worden gereinigd.
Het team Milieu & Gezondheid van GGD IJsselland beoordeelt de locaties door onder andere luchtmetingen te doen. De ventilatie vindt deels op natuurlijke wijze plaats door de deuren open te laten staan. Twee testmedewerkster stonden vanmorgen al te wachten met dikke truien aan.

Op Kamper Nieuws staat een kort filmpje van de GGD over de nieuwe Kamper testlocatie.

De uitrusting van een testeenheid.
De Kamper coronatestlocatie is gevestigd in een gebouw van het waterschap.