Het schietincident uit september gebeurde volgens burgemeester Bort Koelewijn bij toeval in de Boven Nieuwstraat.
Het schietincident uit september gebeurde volgens burgemeester Bort Koelewijn bij toeval in de Boven Nieuwstraat. Stefan Verkerk

Inwoners Boven Nieuwstraat maken zich zorgen over de veiligheid in hun straat

· leestijd 3 minuten Algemeen

KAMPEN - “Het wordt tijd dat de gemeente wat doet aan deze Wild West praktijken.” Bewoners van de Boven Nieuwstraat voelen zich onveilig in hun straat. Een van hen belt anoniem De Brug (naam bij redactie bekend). Ruzies, een schietpartij en drugsdealen, het speelt zich allemaal in hun straat af. Volgens de beller komt veel overlast van de zorgwoningen in de binnenstad. Hij vindt dat de gemeente strenger moet optreden. Volgens Burgemeester Bort Koelewijn is de link tussen overlast en zorgwoningen echter minder groot dan soms gesteld. Dat benadrukte hij donderdag tijdens een raadsvergadering en later in een reactie aan De Brug.

De anonieme beller uit zijn ongenoegen vlak na het overlijden van de jongeman in de Boven Nieuwstraat. Later blijkt er geen link tussen het tragische incident en problematische zorgwoningen. Ook de schietpartij in september staat volgens burgemeester Koelewijn los van deze problemen. Dat dit in de Boven Nieuwstraat plaatsvond is volgens hem toeval.

‘Het wordt tijd dat de gemeente wat doet aan deze Wild West Praktijken’

Dat maakt het gevoel van onveiligheid in de straat volgens de bewoner echter niet minder groot. Ook zonder deze incidenten is het minder prettig wonen in de straat, stelt hij. Het is zo erg dat een buurman, die al veertig jaar in de straat woont, nu plannen heeft om te verhuizen. Volgens de man is de buurt ‘de laatste jaren in een pauperwijk veranderd’.

Scheldpartijen
De vele zorginstellingen in de binnenstad zijn daar volgens de beller toch zeker mede de oorzaak van. “Denk aan scheldpartijen, geluidsoverlast, ruzie op straat, mensen die nageroepen worden. Laatst lag er hier een jongere midden in de nacht op straat. Hij wilde via een regenpijp de woning binnenklimmen om zo het tijdsslot te omzeilen.”

De buurtbewoner benadrukt overigens dat hij, en de mensen namens wie hij belt, niet tegen zorginstellingen zijn, maar ze betwijfelen wel of de jongeren de juiste zorg krijgen. Ze vermoeden dat zorginstellingen gaandeweg steeds meer zware cliënten aan zijn gaan nemen en de grip verliezen.

Motie raad
Donderdagavond kwam het onderwerp tijdens een raadsvergadering aan bod. Het CDA en de VVD vroegen via een motie aandacht voor het toenemende onveiligheidsgevoel in de gemeente en vooral in de binnenstad. Volgens Janine de Kleine van het CDA, zie je vooral in de binnenstad een flinke toename van het onveiligheidsgevoel. Tijdens de raadsvergadering laat zij weten dat bewoners al jaren met de handen in het haar zitten. “Ik denk aan al die binnenstadsbewoners die al jaren grote overlast, intimidaties enzovoort ondervinden.”

Eén van de bullets uit de motie ging over de zorgwoningen en diverse partijen uit de raad beaamden dat de gemeente die overlast aan moet pakken. Zowel D66 en GroenLinks benoemden de zorgwoningen expliciet. Maar de partijen gaven ook aan dat ze slechts een onderdeel van het probleem vormen. De Kleine laat in een reactie aan de Brug weten: “Er is volgens mij deels een link tussen de overlast en zorgwoningen, maar niet alle overlast wordt door zorgwoningen veroorzaakt. Het komt ook door toegenomen drugscriminaliteit, drugsoverlast en andere vormen van crimineel gedrag.”

De Kleine deed haar oproep tijdens de raad omdat zij wilde weten hoe de burgemeester denkt het onveiligheidsgevoel van de binnenstadsbewoners te verbeteren. “Ik twijfel niet aan de inzet van de burgemeester en hij geeft ook aan dat er veel inzet is op alle problemen. Alleen in mijn beleving, is dat inzet die niet zichtbaar is.”

Reactie burgemeester
Bort Koelewijn meldde de raad na het indienen van de motie dat hij de veiligheid in de binnenstad heel serieus nam en dat de gemeente bezig is met een plan van aanpak. Nog voor de raadsvergadering heeft de gemeente een bijeenkomst gehad met bewoners van de Boven Nieuwstraat en ook met andere inwoners wil hij van gedachten wisselen. “Dat doen we in een serie bijeenkomsten met politie en inwoners. Op basis van deze berichten maken we een integraal wijkveiligheidsplan.”

Koelewijn: “Het overgrote deel van de circa 200 zorgwoningen in onze gemeente geeft geen overlast.”

Burgemeester Bort Koelewijn laat verder in een reactie aan De Brug weten dat de gemeente een groot gedeelte van de zorgwoningen in beeld heeft, maar dat sommige woningen ook onbekend blijven, omdat de plaatsingen gaan via het zorgkantoor in Zwolle. “Wij zijn wel met het zorgkantoor in gesprek om hier beter en eerder zicht op te krijgen.”

Daarnaast zijn er volgens hem zorgaanbieders die erkennen dat ze in sommige gevallen te zware cliënten aangenomen die intensievere zorg nodig hebben. Dat probleem wordt aangepakt. “Daardoor zijn de afgelopen tijd een aantal (in ieder geval 5) cliënten elders en op meer passende plekken geplaatst.”

20 probleemgevallen
Koelewijn wil de gevoelens van inwoners in de binnenstad niet bagataliseren, maar hij wil wel het voorbehoud maken dat zeker niet alle overlast zorggerelateerd is. “Het overgrote deel van de circa 200 zorgwoningen in onze gemeente geeft geen overlast. Bij zeker 90 procent niets aan de hand. Zo’n 10 procent geeft in meer of mindere mate overlast. Dat zijn zo’n 20 personen die wij als gemeente goed in beeld hebben. Wij zijn met de betrokken zorgaanbieders in gesprek en maken afspraken waarbij ook buurtbewoners zijn betrokken. Op die manier hebben we al met verschillende zorgaanbieders gesproken ook samen met politie. Dit heeft geleid tot goede afspraken.”

Inclusieve samenleving
Koelewijn stelt dat belangrijk is dat de jongeren in zorgwoningen geen stigma krijgen. “Er zijn veel jongeren die baat hebben bij begeleid zelfstandig wonen en die juist floreren bij goede zorg en begeleiding. Neem een teruggetrokken jongere met een angststoornis, die verder geen overlast geeft. We zijn als gemeente blij dat we jongeren en volwassenen met zorg een plekje kunnen geven in de inclusieve samenleving die we willen zijn. Vroeger woonden ze in grote tehuizen in de bossen. Daar willen we met elkaar toch ook niet naar terug? Natuurlijk moet het aantal zorgappartementen wel in verhouding staan en zou er uiteraard geen sprake moeten zijn van overlast, maar daar wordt dus hard aan gewerkt.”

Begin december biedt de gemeente de resultaten van de gesprekken met binnenstadsbewoners en politie aan, aan de gemeenteraad. Daarom hebben het CDA en de VVD de motie donderdag ook aangehouden.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29