Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Richard Boddeus van Kampen Sociaal.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Richard Boddeus van Kampen Sociaal. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat Kampen Sociaal: Zorg om zorg

Algemeen

Al enkele jaren maken we ons zorgen om de zorg die geleverd wordt in met name de binnenstad van Kampen. Dat moet ik uitleggen. Sinds 2015 is de jeugdzorg fors veranderd. Het kabinet vond dat de zorg die geleverd werd wel anders en veel goedkoper kon. De gemeente stond dichter bij de zorgontvanger en dat zou besparingen opleveren. Door deze verandering kregen ook allerhande marktpartijen een voet tussen de deur. 

Cliënten kunnen Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen en zorg inkopen bij wie ze dat willen. In de praktijk betekent het dat bijvoorbeeld een jongere met gedragsproblemen begeleiding op afstand kan krijgen maar wel zelfstandig kan wonen.

Het principe dat iemand zelf kan beslissen waar hij of zij de zorg inkoopt is natuurlijk mooi, maar wie controleert de zorgverlener? En hoe houden we grip op de jongere zelf, mocht hij of zij onverhoopt in de problemen komen? Als het om een of twee personen gaat in de stad dan is dat te overzien maar de afgelopen jaren komen steeds meer jongeren uit andere plaatsen naar Kampen toe om te wonen voor de begeleiding die ze nodig hebben. Inmiddels zijn er zoveel zorgontvangers dat er problemen ontstaan waarvan je niet zou willen dat ze plaatsvinden.

Drugshandel
Marktpartijen kochten woningen op om daar jongeren te plaatsen die begeleiding ontvangen. Kampen blijkt een goede voedingsbodem voor zorgondernemers. Inmiddels zijn er zoveel zorgontvangers dat er problemen ontstaan waarvan je niet zou willen dat ze plaatsvinden. Overmatig drank - en drugsgebruik en de handel daarin lijkt toe te nemen. Ik hoef u niet uit te leggen dat dat tot problemen leidt. Ook herrie, onaangepast gedrag en vechtpartijen komen voor. De politie heeft haar handen vol aan deze problemen.

“Inmiddels zijn er zoveel zorgontvangers dat er problemen ontstaan waarvan je niet zou willen dat ze plaatsvinden.”

Al met al zien we dat de binnenstad snel verloedert mede door de toestroom van deze groep inwoners. Kampen Sociaal vindt dat de toestroom moet stoppen. De gemeente heeft de eerste stappen gezet om het zorgondernemers moeilijker te maken om huizen op te kopen en om te bouwen tot zorgwoningen.

Meldt overlast van zorg
We vinden ook dat de burgemeester alle mogelijkheden moet aangrijpen om de hinder terug te dringen, samen met de politie moet hij deze overlast aanpakken. De tijd van pappen en nathouden is wat ons betreft wel gepasseerd omdat veel van onze binnenstadbewoners overlast ervaren. We doen een oproep aan u. Ziet of ervaart u overlast? Meld het dan bij de gemeente door een email te sturen naar overlastzorgwoningen@kampen.nl of bel de politie 0900-8844.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29