Het Voedselbos in het Groene Hart van Kampen
Het Voedselbos in het Groene Hart van Kampen (foto: Maarten van Gemert)

Eerste boompjes Voedselbos geplant in Groene Hart

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – De eerste fruitboompjes en -struiken zijn aangeplant voor het Voedselbos in het Groene Hart van Kampen. Volwassen en kinderen staken de handen uit de mouwen en de boompjes in de grond. De komende weken gaat de aanplant door waarbij de donateurs gefaseerd welkom zijn. Jaren van geduld, overleg en voorbereiding krijgen nu zichtbaar resultaat.

Precies drie jaar en één week nadat het college van B en W groen licht gaf, is de aanplant gestart van wat een bijzonder onderdeel van het Groene Hart wordt. Bijna een maand later stemde in 2017 ook de gemeenteraad in met de ’majeure keuzes’ van het college waarbij nog enkele puntjes op de i werden gezet. Afgelopen vrijdag zijn er zo’n veertig bomen gebracht en ingekuild. De dag erop, zaterdag 28 november, was het grote moment daar en sloeg een kleine groep vrijwilligers aan het graven en planten.

Herinrichting Groene Hart
De kiem van het Voedselbos werd gelegd tijdens publieksbijeenkomsten in 2015. Planmakers, betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners gingen ”samen op weg naar een kloppend Groen Hart”. De bouw van het nieuwe zwembad was net gestart en de gemeenteraad had besloten de grond onder het oude zwembad terug te geven aan het Stadspark.
Onder de vele plannen en ideeën die ter tafel kwamen, voor die vrij te komen ruimte, was dat van een voedselbos, een bos waarvan alle Kampenaren de vruchten (letterlijk) kan plukken. GroenLinks, SP en VVD bedongen ook het skatepark en GroenLinks en SP wisten voorwaarden aan het Voedselbos als een maximum aan de oppervlakte en een verdienmodel van tafel te krijgen.

Situering Voedselbos
Het skatepark is inmiddels gerealiseerd en volop in gebruik langs de Broedersingel. Deze doorgaande asfaltweg door het Stadpark wordt autoluw gemaakt. Het Voedselbos in aanbouw ligt achter het skatepark, naast de weiden en groentetuintjes van kinderboerderij Cantecleer. Als straks het skatepark verplaatst wordt naar de groene strook naast het fietspad langs turnhal en gemeentehuis, zal het Voedselbos doorlopen tot de Broedersingel en de beloofde grootte van 0,3ha bedragen.
Bij de inrichting van het Voedselbos is gebruik gemaakt van de natuurlijke glooiingen. Die zijn niet spontaan ontstaan maar deels opgespoten voor de ligweide van het oude zwembad. De poel in het midden is uitgediept en geaccentueerd. De houtwallen zijn nieuw gevlochten en geplaatst.


Met een zeis wordt het terrein voorbereid (foto: Maarten van Gemert)

Veel variëteit
De te planten bomen en struiken zijn talrijk en divers. Van kastanje-, pruimen-, kersen- en appelbomen tot aan walnoten en bessenstruiken. Er zijn veel bedrijven als sponsor bij betrokken, zoals Groka Keukens, Van Dijk Bikes, Bas Groothandel, B&B Onder de Poorten, Innerwheel en Hendriks Advocaten, maar ook particulieren. Nog steeds kunnen mensen één of meerdere bomen doneren waarbij een naambordje komt te staan van de gulle gever.
Hanjo IJkhout en Onno Drent zijn tussen de vele vrijwilligers de kartrekkers. Als doelen noemen zij verbinding, biodiversiteit en het op duurzame wijze produceren van voedsel. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan klimaatadaptatie. De educatieve waarde doet straks opgang voor schoolleerlingen en nu al jaren voor veel stagiaires. Wilbur Akser heeft een indrukwekkende HBO-scriptie geschreven waarin alles langs komt, van permacultuur tot landschapsarchitectuur en bodemsoorten.
In dat laatste werd zaterdag volop gewroet en dat gaat nog weken door. Hulp blijft welkom alsmede donaties, waarvoor men zich kan wenden tot Onno Drent via ijkhout001@zonnet.nl. Samen met het reeds volop draaiende Voedselpark in Brunnepe kent Kampen straks twee oases van natuur, koelte èn voedsel.