Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Alerieke van der Maat van de CDA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Alerieke van der Maat van de CDA-fractie. HermanIJssel

Raadspraat CDA: Op naar 2021!

· leestijd 1 minuut Algemeen

December 2020.  De laatste maand van een bijzonder raar jaar. Een jaar waarin wij ons zorgen maken over de gezondheid van onze naasten, het voortbestaan van ons bedrijf of werk. Wij missen de persoonlijke fysieke contacten en groepsmomenten bij het sporten, het spelen van muziek of bij de kerkgang.  Wij ontmoeten elkaar tegenwoordig digitaal, werken zoveel mogelijk thuis en houden ons aan de maatregelen om ervoor te zorgen dat het coronavirus  uitdooft. Helaas is dat nog niet het geval. Maar er gloort wel een lichtpuntje. Begin volgend jaar komt een vaccin op de markt, dat hopelijk bijdraagt aan het verminderen van het risico op besmetting.  

December 2020. De laatste maand van het jaar. Een maand om terug te kijken op het afgelopen jaar. Gelukkig is er, naast de intrede van het Covid19-virus, ook veel positiefs gebeurd en in gang gezet In onze gemeente Kampen. En het is goed om ook daarbij stil te staan in deze raadspraat. Dat geeft energie voor het komende jaar 2021. Want ondanks slechte financiële vooruitzichten is het ons gelukt om het huishoudboekje van de gemeente (de begroting) op orde te krijgen. Niet alleen door als een boekhouder naar de financiën te kijken, maar ook door te blijven investeren in onze mooie gemeente.  Ik noem een voorbeeld bij mij om de hoek in het buitengebied. Er is een prachtig fietspad aangelegd tussen de Chalmotweg en de Kamperstraatweg. Zo wordt het mogelijk om volgend jaar, als de sluis in de Reevedam opgesteld wordt, het gehele rondje Reevediep te fietsen. 

Want ondanks slechte financiële vooruitzichten is het ons gelukt om het huishoudboekje van de gemeente (de begroting) op orde te krijgen.

December 2020. Ook dit jaar een maand vol lichtjes, kerstbomen én carbidschieten. Juist dat laatste is uitvoerig besproken in de commissie bestuur & middelen van onze gemeenteraad. Als CDA-fractie steunen wij de gekozen lijn van de burgemeester om carbidschieten op aangewezen locaties toe te staan op oudejaarsdag. Wij vertrouwen erop dat iedere schutter het verantwoordelijkheidsbesef heeft om stil te staan bij de risico’s van het schieten in deze coronaperiode 

December 2020. Wij hopen op een fijne jaarwisseling voor iedereen. Deze maand vol feestelijkheden kan confronterend zijn door gemis of zorgen.  Juist nu, in deze coronaperiode, is omzien naar elkaar zo belangrijk. Een bloemetje, een kaartje, een telefoontje of Zoom-gesprek. Laten wij blijven omzien naar elkaar! Het CDA Kampen wenst jullie fijne decemberdagen toe. En vanuit mijn persoonlijke overtuiging wens ik jullie daarbij Gods zegen toe. Tot ziens in 2021 in goede gezondheid!