Afbeelding
binnenstadkampen.dtnp.nl

Informatiebijeenkomst toekomstaanpak binnenstad

Algemeen

KAMPEN - Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen nodigt de bewoners van de binnenstad uit voor een digitale informatiebijeenkomst die op woensdag 24 februari om 20.30 uur wordt gehouden. Door de opkomst van webwinkels en het veranderend koopgedrag van de consument, heeft Kampen ook te maken met toenemende leegstand in de binnenstad. De aanhoudende coronacrisis versterkt dit.            

De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken, is daarom gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. Het doel is om de winkels in de binnenstad meer te clusteren en de aanliggende straten/gebieden een andere functie te geven. Dit project wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Adviesbureau DTNP, gespecialiseerd in de aanpak van centrumgebieden, voert het uit. Inmiddels is een eerste concept idee uitgewerkt. Hierna wordt een uitwerking gemaakt van de vervolgstappen. Voordat deze vervolgstappen gezet worden, wil de stuurgroep eerst weten wat de binnenstadbewoners van het concept vinden.

Online

De presentatie is online. Aanmelding kan door een e-mail met uw naam te sturen naar l.hoksbergen@kampenpartners.nl. Kort voor de bijeenkomst wordt de link naar de online bijeenkomst toegestuurd.

Meer informatie

Via de projectwebsite www.dtnp.nl/kampen zijn de presentaties en andere informatie na afloop terug te vinden. Via deze website kan ook een reactie op de plannen worden geven.