jonge Kievit
jonge Kievit foto Fred Sollie

Oproep: help boerenlandvogels te beschermen in de IJsseldelta

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Door het coronavirus staat de boerenlandvogelbescherming in de IJsseldelta nog meer onder druk omdat er veel actieve vrijwilligers in deze regio zijn uitgevallen. Met het nieuwe boerenlandvogelseizoen in aantocht is de vraag om hulp in deze regio groot. Samen met het Agrarisch Collectief is Landschap Overijssel een actie gestart om meer vrijwilligers te werven in de regio Kampen, Genemuiden en Hasselt. 

Naast de oproep aan nieuwe vrijwilligers roepen zij ook boeren op om zich te melden als zij een vrijwilliger missen. Daarnaast vragen de organisaties aan bestaande boerenlandvogelvrijwilligers in deze regio om zich bij hen te melden, als zij nog geen contact hebben, zodat iedereen die actief is in deze regio kan worden geregistreerd. 

Online cursus

Op 23 en 30 maart start de online cursus Boerenlandvogelbescherming om nieuwe vrijwilligers op te leiden die onder andere in de regio IJsseldelta aan de slag gaan, samen met ervaren beschermers. Voor meer informatie en aanmelden: kijk op www.groenbezig.nl/boerenlandvogels. 

Het gaat slecht 

Het gaat al jaren slecht met de boerenlandvogels in Nederland en ook in Overijssel. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals Zomertaling en Kemphaan zijn al verdwenen. Andere soorten zoals de Kievit en Grutto zijn er nog wel, maar nemen ook in aantallen af. Daarom is extra inzet hiervoor nodig. Landschap Overijssel coördineert het vrijwilligerswerk rondom de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. 

Het boerenlandvogelvrijwilligerswerk

Elk voorjaar gaan veel vrijwillig beschermers het veld in om boerenlandvogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat gebeurt in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge boerenlandvogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren. Men hoeft geen ervaren vogelaar te zijn om vrijwilliger te worden. Interesse in de natuur en voldoende beschikbare tijd zijn het meest belangrijk.