Afbeelding
foto Pixabay

Zienswijze luchtruimherziening: “Effect routes Lelystad Airport onduidelijk, innovatie Twente Airport ontbreekt”

· leestijd 2 minuten Algemeen

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Enschede, Kampen, Hellendoorn, Hengelo, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle en de provincie Overijssel. 

REGIO - De nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim zorgen voor onduidelijkheid over het verdwijnen van langdurig lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. De routes zorgen voor hinder en milieuschade. Hierover zijn in de afgelopen jaren door de minister van Infrastructuur en Waterstaat toezeggingen gedaan. Laagvliegen zou verdwijnen na de luchtruimherziening in 2023. Maar de ontwerp-voorkeursbeslissing luchtruimherziening die de rijksoverheid onlangs publiceerde geeft hier geen enkele duidelijkheid over. Dit is voor de provincie en de elf gemeenten onacceptabel. Bovendien laat de participatie van de regio in de besluitvorming nog altijd te wensen over.

De provincie Overijssel en elf Overijsselse gemeenten vinden dat het Rijk opnieuw verwarring zaait. Zij vragen de minister daarom om duidelijkheid te scheppen over de vliegroutes. Dat doen zij in een zienswijze die zij vandaag indienen op de concept-voorkeursbeslissing van het Rijk. De regio wil dat, voordat de definitieve voorkeursbeslissing wordt genomen, duidelijk is wat de effecten van het nieuwe beleid zijn voor de omgeving, en in het bijzonder voor de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes liggen.

In het besluit sorteert het Rijk voor op een efficiëntere en minder milieubelastende luchtvaart, waarbij sneller wordt gedaald en gestegen vanaf luchthavens. Daar pleiten de provincie en gemeenten al jaren voor. In het besluit wordt gesteld dat het continue dalen pas in de periode 2030-2035 wordt ingevoerd. Onduidelijk blijft wanneer dit geldt voor Lelystad Airport. Het kan nog jaren duren voordat het laagvliegen verdwijnt.

Investeer in innovatie in de luchtvaart

Reden voor het Rijk om het luchtruim opnieuw in te delen, is ook om het luchtruim zo in te delen, zodat de impact van vliegen op het milieu en de omgeving wordt beperkt. Op Twente Airport vinden belangrijke innovatieve ontwikkelingen plaats die duurzamer vliegen kunnen stimuleren. Denk aan elektrisch vliegen, drones, recycling van vliegtuigonderdelen en onderhoud. De herziening van het luchtruim is in de ogen van de regio dé kans om hier invulling en ruimte aan te geven. Maar de plannen van het Rijk besteden hier geen aandacht aan. Daarnaast worden plannen gepresenteerd voor een nieuwe invulling van het militaire luchtruim, onder andere in de regio Twente en het noorden van het land. De regio vraagt zich af wat dit betekent, en of beide ontwikkelingen te combineren zijn. Ze wil hierover in gesprek met de minister.

Voer de dialoog

Voor de regio is het belangrijk dat de besluiten van het Rijk over de luchtvaart transparant zijn en dat effecten voor de betrokken regio in beeld zijn en worden meegewogen. Ook vinden provincie en gemeenten het belangrijk dat omwonenden, bedrijfsleven en andere instellingen kunnen meedenken en -praten over de besluiten. In de zienswijze stellen de provincie en betrokken gemeenten de overheden en samenleving niet of nauwelijks betrokken zijn bij de ontwikkeling van de toekomstplannen. Zij vragen daarom om betere afspraken te maken over hoe en wanneer zij door de minister in het vervolgproces betrokken worden. 

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16