Afbeelding
foto Tennekes

Stichting Geluksacademie start met online bingo

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Op 20 maart is het World Happiness Day, de eerste officiële werkdag voor de nieuwe stichting Geluksacademie. Daarom wordt op 19 maart een kick-off gehouden met een online bingo met medewerking van burgemeester Bort Koelewijn. Aansluitend start een kort online symposium over geluksgericht werken. 

De missie van de stichting is om mensen gelukkiger te maken door een aanpak die gericht is op kansen, talenten en wat er al goed gaat, in plaats van een aanpak die gericht is op problemen. Stichting Geluksacademie helpt gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven om dat op succesvolle wijze te doen, door advies, coaching, training en intervisie.

Bort Koelewijn verricht met de online bingo de opening van de Geluksacademie. Kampen profileert zich als hartelijke Hanzestad en Koelewijn vindt het belangrijk dat mensen hun talenten ontdekken en benutten. Bovendien gaat de Geluksacademie in Kampen het Ontmoetingsfestival organiseren, in samenwerking met Kampen Partners. Daarom werkt hij graag mee aan de online . Iedereen kan meedoen. Aanmelden gaat via https://kickoffgeluksacademie.eventbrite.nl

Geluksgericht werken

Geluksgericht werken geeft aandacht aan wat mensen willen, kunnen en wat hen verbindt. De stichting wil bereiken dat mensen door het geluksgericht werken hun leven weer in eigen hand nemen. Daardoor kunnen mensen zin in hun leven ervaren en zich gewaardeerd voelen in hun rol binnen de samenleving. 

Deze aanpak is bewezen net zo effectief als de traditionele aanpak, maar wordt door mensen als prettiger ervaren dan het probleemgerichte werken. Mensen die gezondheidsklachten of mentale problemen hebben, hebben er baat bij om met een klein steuntje in de rug aan de slag te kunnen gaan met het antwoord op de vraag ‘Waar word ik gelukkig van?’ 

Projecten

De Geluksacademie adviseert en ondersteunt overheidsinstanties en organisaties om anders te denken en te doen. Zo helpt de stichting gemeentes om het welbevinden van hun burgers te verbeteren op individueel niveau, maar ook op samenlevingsniveau samen met welzijnswerk. De methodiek is op onderzoek gestoeld, met name vanuit de psychologie. 

Om individuele mensen effectief te begeleiden ontwikkelde de academie de interventie ‘Geluksroute’. Men leidt professionals op tot geluksconsulent en ondersteunt hen met ervaren advies en supervisie. Deze consulenten helpen mensen die zich eenzaam voelen om hun passie te ontdekken en om te zetten in actie. Ook ontwikkelt ze programma’s voor gemeenten om het geluksgericht werken in te zetten voor maatschappelijke stabiliteit en depolarisatie.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Roeland Tameling (voorzitter), Ed Wezenberg (secretaris), Francien Steunenberg (penningmeester), Albert Barth en Laura Weiss.